اصل لذت از آنجایی که اصل لذت مخالف اصل واقعیت است تعارض های ناخودآگاه - نشر پیله

اصل لذت

کتاب فروید برای قرن بیست و یکم
Rate this post

لذت

از آنجایی که اصل لذت مخالف اصل واقعیت است تعارض های ناخودآگاه با توانایی واقعیت سنجی ما و به کار گیری عقل و منطق به طور بی طرف، این نبود خرد پیشرفت جهانی و سلامت شخصی را تضعیف می کند. معمول ترین فهم از انتقال، این فرض است که زمانی که مردم به روانکاو مراجعه می کنند در انتها عاشق روانکاو می شوند.

اگرچه مخالفت نمی کنم که این اتفاق می افتد این تنها مثال مشخصی از بسیار پویش های ظریفی است که در هر روزه زندگی رخ می دهد که شامل راهی است که به دیگران روی می آوریم تا هدف اصل لذت را تحقق بخشیم. در پروژه فروید روابط اساسی انسان را به روش زیر مطرح می کند.

اینجا حذف کردن محرک می تواند تنها تحت تاثیر مداخله که موقتاً آزاد سازی مقادیر درونی بدن را متوقف می کند و مداخله از این دست نیازمند تغییر در دنیای بیرونی است که به عنوان فعالیت خاص تنها می تواند به طریق خاصی رخ دهد صورت گیرد. در مراحل اولیه انسان قادر به رسیدن به این فعالیت خاص نیست. این به وسیله ی کمک فرعی هنگامی که توجه فرد با تجربه به شرایط کودک به وسیله ی تخلیه، جایگزین راه تغییر درونی منتقل می شود منتقل رخ می دهد.

بنابراین این مسیر تخلیه نیازمند فعالیت ثانویه ی بسیار مهم به وجود آمدن فهمیدن دیگر مردم است. درماندگی اصلی انسان ها بنابراین منبع اولیه ی تمام انگیزه های اخلاقی است؛چیز های باز نشده بسیاری در این پاراگراف است؛ زیرا نظریه ی اصلی فروید درمورد چگونگی اجتماعی شدن ما را تعریف می کند.

هنگامی که نوزاد در ابتدا قادر است نیاز های خود را با توهم کامیابی آرزو ها ارضا کند، زمانی که این ناخودآگاه نتواند به هدف کاهش تنش و ایفا کردن اصل لذت برسد قدم بعدی برای کودک درمانده این است که برای کمک، فرد دیگر که می تواند واقعیت را تغییر دهد و نیاز ها را ارضا کند، گریه کند. فروید اضافه می کند که این رابطه اولیه میان کودک درمانده و کمک دیگران اخلاق و ارتباط اجتماعی را تعیین می کند.

زبان اجتماعی و سوژه درمانده از نشانه ابراز برای گرفتن کمک فرد دیگر استفاده می کند. همانطور که لاکان تاکید می کند این نیاز اولیه که به مراقب خود، می گوییم نیاز برای عشق بی قید وشرط، شناسایی و فهمیدن است؛ زیرا این نیاز درون زبان به وجود می آید، نیاز های طبیعی ما به وسیله ی بازنمایی های نمادین منحرف می شود؛ برای مثال هنگامی که کودک برای غذا تقاضا می کند همچنین نیاز به عشق  و شناسایی نیز دارد اما زبان نیاز تنها به سمت سوژه خاصی هدایت می شود.

ما بیشتر اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب فروید برای قرن بیست و یکم

46500تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *