بیوگرافی جواد مهدی زادهپیشینه کاری علمی و پژوهشی جواد مهدیزاده - نشر پیله

بیوگرافی جواد مهدی زاده

بیوگرافی و زندگی نامه جواد مهدی زاده
Rate this post

جواد مهدی‌زاده

پیشینه کاری علمی و پژوهشی

جواد مهدیزاده

پيشينه تحصيلي

ليسانس حقوق، دانشگاه تهران، 1344

فوق ليسانس علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 1349

تحصيل در دورة دكتراي جامعه‎‎شناسي، انگلستان، 57-1356

پيشينه آموزشي و پژوهشي

· كارشناس مطالعات اجتماعي (سازمان راديو و تلويزيون) (1348-1353)

· كارشناس امور پژوهشي (دانشگاه تهران) (1353-1367)

· تدريس در مراكز آموزشي دانشگاه تهران (دانشگاه فارابي، كانون پرورش فكري) (1350-1370)

· تدریس روانشناسی بازیگری (کارگاه آزاد بازیگری) (1378-1383)

· مشاركت در «كميته بازنگري شرح خدمات طرح‎هاي توسعه شهري» (وزارت مسكن) (1377-1378)

· عضويت در «كميته تدوين شرح خدمات طرح‎هاي ساختاري- راهبردي» (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي) (1379-1380)

· تدريس در دوره‏هاي آموزشي شهرسازي، وزارت مسكن و شهرسازي (1382- 1385)

· همكاري با مهندسان مشاور و شهرساز (زادبوم، گزينه، سراوند، پارس ويستا، بافت شهر، فرنهاد) (1377-1397)

· عضو هيأت تحريريه فصلنامه جستارهاي شهرسازي (1381-1393)

· همکار اصلی مهندسان مشاور معماری و شهرسازی فرنهاد (1377-1392)

پيشينه شهرسازي و مطالعات شهري

مشاركت در طرح‎ها و مطالعات شهرسازي به عنوان مدير، همكار اصلي و همكار به شرح زير:

1- طرح بررسي مسائل كالبدي- فضايي كلانشهر تهران، مؤسسه مطالعات محيط زيست، دانشگاه تهران، 1370

2- طرح بررسي و تحليل ساختار اقصادي- اجتماعي جامعه صيادي بلوچستان، (مدير تحقيق)، شركت سهامي شيلات ايران، مهندسان مشاور سراوند، 1371

3- طرح مطالعات جامع ساماندهي صنايع تهران، (مطالعات تاريخي و اجتماعي)، شهرداري تهران، مهندسان مشاور زادبوم، 1370

4- طرح مطالعات جامع ساماندهي پياده­راههاي تهران، (مطالعات نظري و اجتماعي)، شهرداري تهران، مهندسان مشاور زادبوم، 1373

5- طرح مطالعات جامع ساماندهي گردشگاههاي تهران، (مطالعات نظري و اجتماعي)، شهرداري تهران، مهندسان مشاور زادبوم، 1374

6- طرح بررسي روش‎هاي تدوين سرانه‎هاي شهري، (مدير تحقيق)، وزارت كشور، مهندسان مشاور پارس ويستا، 78- 1376

7- طرح تدوين معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع شهري، (مدير تحقيق)، وزارت كشور، مركز برنامه‎ريزي و مطالعات شهري، مهندسان مشاور فرنهاد، 78- 1376.

8- طرح جامع توسعه كيش، (مطالعات اجتماعي و گردشگري)، سازمان منطقه آزاد كيش، مهندسان مشاور پژوهش و عمران، 78- 1377

9- طرح كالبدي منطقه زاگرس، (مطالعات ميراث فرهنگي و گردشگري)، وزارت مسكن و شهرسازي، 1379

10- طرح تحقيقاتي «برنامه‎ريزي ساختاري- راهبردي توسعه شهري، تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران» (مدير تحقيق): وزارت مسكن و شهرسازي، مهندسان مشاور فرنهاد، 80- 1379

11- طرح تحقيقاتي راهنماي تهيه طرح راهبردي توسعه و عمران شهر، (مدير تحقيق)، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور، مهندسان مشاور فرنهاد، 1384

12- طرح تحقيقاتي طرح تدوين راهبردهاي ملي فراغت جوانان (مدير تحقيق)، سازمان ملي جوانان، مهندسان مشاور فرنهاد، 1384

13- طرح جايگاه طراحي شهري در طرح‎هاي توسعه شهري، وزارت مسكن و شهرسازي، انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرسازي، 1380

14- طرح ناحيه مشهد، (مدير طرح) ، وزارت مسكن و شهرسازي، مهندسان مشاور فرنهاد، 83- 1380

15- طرح مجموعه شهري مشهد، وزارت مسكن و شهرسازي، مهندسان مشاور فرنهاد، 89-1384

16- همكاري در طرح‎هاي توسعه گردشگري «دره فرحزاد- تهران»، «درياچه زريوار»، «پارك كوه‏صفه اصفهان»، «مجموعه گردشگري كيو، خرم‎آباد»، طرح راهبردي گردشگري طرقبه و شانديز» و …، مهندسان مشاور بافت شهر، 1380 تا 1383

17- راهنماي تهيه طرح راهبردي توسعه و عمران شهر، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، دفتر امور فني و تدوين معيارها، 1384.

18- طرح پژوهشی: اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران، وزارت مسكن و شهرسازي، 1385

19- چارچوب پیشنهادی طرح راهبردی ساماندهی مجموعه تاریخی- فرهنگی سیراف- اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر- مهندسان مشاور فرنهاد- 1389.

20- طرح كالبدي شمال شرق (خراسان)، وزارت مسكن و شهرسازي، مهندسان مشاور فرنهاد، 1390.

21- طرح ساماندهی صنایع و مشاغل کلانشهر تهران– شهرداری تهران- شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، 1391.

22- طرح حفظ و ساماندهی اراضی استان های ساحلی شمالی کشور، وزارت راه و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1394.

  • مقالات و سخنراني‎ها

1- جايگاه زيباشناسي در شهرسازي و معماري معاصر، مجموعه مقالات نخستين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، جلد دوم، 1374

2- مفهوم و گستره منظومه شهري تهران، مجله معماري و شهرسازي، شماره 6 و 7، ارديبهشت 1376

3- نظري اجمالي به ساماندهي مركز شهر تهران، ارائه شده در همايش بافت‎هاي شهري، مشهد، خرداد 1376، چاپ در فصلنامه هفت شهر، سال دوم، شماره سوم، بهار 1380

4- جايگاه آماده‎سازي زمين در برنامه‎ريزي شهري ايران، ارائه شده در همايش آماده‎سازي زمين، همدان، شهريور 1376

5- نقش فضاهاي پياده در كيفيت محيط شهري، ارائه شده در همايش مديريت فضاي شهري، شيراز، 1376 (تكثير، مهندسان مشاور فرنهاد)

6- درآمدي بر نظريه‎ها و روش‎هاي برنامه‎ريزي شهري، ارائه شده در جامعه مهندسان مشاور ايران، ارديبهشت 1377 (تكثير مهندسان مشاور فرنهاد)

7- بازانديشي در شيوه و سازمان طرح‎هاي توسعه شهري تهران، كارگاه گروهي، جامعه مهندسان مشاور ايران، خرداد 1379

8- توسعه گردشگري از ديدگاه برنامه‎ريزي شهري و منطقه‎اي، مجله شهرداري‎ها، شماره 15، مرداد 1379

9- مفاهيم و مباني پياده راه‎سازي، مجله شهرداري‎ها، شماره 19، آذر 1379

10- ساماندهي صنايع و خدمات شهري، فصلنامه مديريت شهري، شماره 1- بهار 1379

11- دیدگاه ها و راهکارهای جدید در برنامه ریزی کاربری زمین، مجموعه مقالات همایش زمین و توسعه شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، 1379

12- برنامه‎ريزي كاربري زمين، تحول در رويكرد و روش‎ها، مديريت شهري، شماره 4، زمستان 1379

13- به سوي شهرسازي دمكراتيك، مديريت شهري، شماره 5 ، بهار 1380

14- برنامه‎ريزي شهري نيازمند رويكردهاي جديد، كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 37- 36، مهر و آبان 1379

15– آينده شهرسازي ايران، مجله معماري و شهرسازي، شماره 62 و 63 ،  مهر 1380

1516 فرهنگ را با شهرسازي عجين كنيم، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 90، مرداد 1381

17- شهرنشيني و تنش، ترجمه و تلخيص، فصلنامه جستارهاي شهرسازي، شماره 1- بهار 1381

18- نظريه‎هاي فراغت، (ج- ار- كلي)، ترجمه، فصلنامه جستارهاي شهرسازي، شماره‎هاي 5 و 6 تابستان و پاييز 1382

19- امكانات و محدوديت‎هاي كاربرد برنامه‎ريزي راهبردي در ايران، فصلنامه مديريت شهري، شماره 14، تابستان 1382

20- فراغت و شهروندان، (گفتگو)، شهرداري‎ها، شمارة 19- خرداد 1382

21- مباني و راهكارهاي توسعه گردشگري شهري، مجلس و پژوهش، (نشريه مركز پژوهش‎هاي مجلس شوراي اسلامي)، شماره 44، تابستان 1383.

22- نظريه‎هاي جديد اقتصادي- اجتماعي در مطالعات شهري، جستارهاي شهرسازي، شماره 7، 8 ، 9، 83- 1382.

23- تحول در مفهوم، نقش و ساختار كلان‎شهرها، مديريت شهري، شماره 17، بهار 1383

24- نگرشی نوین به برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی در زمان و مکان)، نوشته پاتسی هیلی، ترجمه جواد مهدیزاده، نشریه بن (انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز)، شماره 40-41، بهمن و اسفند 1383

25- جايگاه ميراث فرهنگي در توسعه پايدار شهري، جستارهاي شهرسازي، شماره 12، بهار 1384 (تجديد چاپ، روزنامه ايران، 16/7/1384)

26- روند تاريخي توسعه كالبدي- فضايي شهر تهران، جستارهاي شهرسازي، شماره 2 تا 5، تابستان 1381 – تابستان 1382

27-  در جستجوي كيمياي فراغت، جستارهاي شهرسازي، شماره 10 و 11، پاييز و زمستان 1383

28- ضرورت اصلاح نظام مديريت توسعه شهري، جستارهاي شهرسازي، شماره 13 و 14، پاييز 1384

29- تحول در پارادايم‏هاي شهرسازي، جستارهاي شهرسازي، شماره 15 و 16، بهار 1385

30- رسالت و وظايف قانون جامع شهرسازي، كارگاه تخصصي تدوين قانون جامع شهرسازي، وزارت مسكن و شهرسازي، مرداد 1385

31- شاخص‏ها و فرايند تعيين محدوده مجموعه‏هاي شهري (نمونه موردي مشهد)، فصلنامه مديريت شهري، شماره 18، پاييز 1385.

32- زيبايي‏شناسي در طراحي شهري، جستارهاي شهرسازي، شماره 17 و 18، پاييز 1385.

33- مباني زيباشناسي در محيط شهري، آرنولد ويتيك، ترجمه، جستارهاي شهرسازي، شماره 17 و 18، پاييز 1385.

34- نقش اجتماعي و فرهنگي شوراها در بهسازي جامعه، ماهنامه شوراها، شماره 5 و 6، آذر و دي 1385.

35- نقش شوراها در بهبود فرهنگ شهرنشيني، ماهنامه شوراها، شماره 9، فروردين 1386.

36- جايگاه مشهد مقدس در طرح مجموعه شهري مشهد، ارائه شده در همايش اماكن مقدس، مشهد مرداد 1386..

37- تحولات حكومت و دولت در عصر جهاني شدن (گذار از دولت اقتدار به دولت مدني)، جستارهاي شهرسازي، شماره 19 و 20، بهار 1386.

38- در جست‏وجوي زندگي سبز (نظري به انديشه‏هاي نوين زيست بوم گرايي)، جستارهاي شهرسازي، شماره 21، تابستان 1386.

39- راهكارهاي اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران، با همكاري حسين پيرزاده، آبادي، شماره 58، بهار 1387.

40- در جست­وجوي شهرهاي انساني­تر (درآمدي بر نظريه­هاي شهر و جنسيت)، جستارهاي شهرسازي، شماره 24 و 25، بهار و تابستان، 1387.

41- سرگشتگي در جنگل آهن وآسفالت (درآمدي بر جامعه­شناسي اتومبيل و ترافيك)، جستارهاي شهرسازي، شماره 26 و 27، زمستان 1387

42- برنامه­ريزي براي ساختن آينده (درآمدي بر مباني و مفاهيم آينده پژوهشي)، جستارهاي شهرسازي، شماره 28 و 29، تابستان 1388

43- مباني و مفاهيم توسعه دانش محور، فصلنامه جستارهاي شهرسازي، شماره 30، زمستان 1388

44- مبانی و مفاهیم شاخص توسعه پایدار، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 31، بهار 1389

45- برنامه ریزی سناریویی، گامی نو در برنامه ریزی راهبردی، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 32، تابستان 1389

46- اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری و منطقه ای– فصلنامه بن- انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز- شماره 86- تابستان 1389

47- زندگی در برزخ میان بهشت و جهنم (درآمدی بر جامعه شناسی کلانشهرها)، جستارهای شهرسازی، شماره 34، زمستان 1389

48- نظری به وضعیت برنامه ریزی فضایی در ایران– فصلنامه بن- انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز- شماره 88 و 84- زمستان 1389 و بهار 1390

49- جایگاه باغ ایرانی در شهرهای امروز– جستارهای شهرسازی- شماره 35- بهار 1390

50- چیستی شهر امروز (درآمدی بر ویژگی های شهر امروز)، جستارهای شهرسازی، شماره 36، تابستان و پاییز 1390

51- جایگاه محله در شهرسازی امروز ایران، جستارهای شهرسازی، شماره 39 و 40، پاییز و زمستان 1391

52- فرهنگ و شهر (از جهانی شدن فرهنگی تا فرهنگی شدن شهر)، جستارهای شهرسازی، شماره 41 و 42، بهار و تابستان 1392

53- درآمدی بر پارادایم ها و گفتمان های شهرسازی، جستارهای شهرسازی، شماره 43 و 44، پاییز و زمستان 1392

54- معنای هستی انسانی (گفت و گو با جواد مهدیزاده)، جستارهای شهرسازی، شماره 43 و 44، پاییز و زمستان، 1392

  • كتاب‎ها

1- معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري، (مدير تحقيق)، جلد اول، مباني و مفاهيم پايه- وزارت كشور، دفتر مطالعات برنامه‎ريزي شهري، 1381.

2- سرانة كاربري‎هاي خدمات شهري، (مدير تحقيق)، جلد اول، وزارت كشور، انتشارات سازمان شهرداري‎هاي كشور، 1381.

3- برنامه‎ريزي راهبردي توسعه شهري (تجربيات اخير جهاني و جايگاه آن در ايران)، وزارت مسكن و شهرسازي، 1383. (چاپ ششم، آرمانشهر، 1400)

4- معيارها و ضوابط ساماندهي صنايع و خدمات شهري، (مدير تحقيق)، جلد سوم، پيشنهادها و توصيه‎ها، سازمان شهرداري‎هاي كشور، 1383.

5- اصلاح نظام مديريت توسعه شهري در ايران بر اساس رويكرد راهبردي (ويراستار علمي)، وزارت مسكن و شهرسازي، دفتر معماري و طراحي شهري، تهران، 1387.

6- گردشگری شهری (کتاب سبز شهرداری- جلد سیزدهم)، با همکاری احمد سعیدنیا، سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور، بهار 1391.

7- زنان، شهر و شهرسازی (مجموعه مقالات)، به کوشش و ویراستاری جواد مهدیزاده، انتشارات آگاه تهران، 1395

8- اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری (مجموعه مقالات)، به کوشش و ویراستاری جواد مهدیزاده، انتشارات آگاه، تهران، 1395.

پژوهش های اجتماعی، هنر و ادبیات

1- هند دیگر (تاریخ و فرهنگ هند): جواد مهدیزاده، انتشارات علم، تهران، 1357

2- نظریه شناخت: نقد کتاب نظریه شناخت (کونفورت، 1355)، جواد مهدیزاده، ماهنامه نگین، شماره های 143 و 144، فروردین و اردیبهشت 1356

3- صوفی یا زندیق: نقدی بر کتاب «حلاج» (علی میرفطروس، 1357)، جواد مهدیزاده، کتاب نقد، گردآورنده بهروز آنام، انتشارات علم، تهران، 1357

4- ایماژ و ایماژسازی در هنر: جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 62، آبان 1368

5- زیبایی در زندگی و هنر: جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 66 و 67، اسفند 1378 و فروردین 1369

6- گامی بلند در زیبایی شناسی شعر فارسی: نقد کتاب «موسیقی شعر» (شفیعی کدکنی، 1358)، جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 70، تیر 1369

7- پیروزی و شکست رمان: نقد رمان «طوبا و معنای شب» (شهرنوش پارسی پور، 1368)، جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 72، آبان 1369

8- ساختار تفکر هنری (بخش اول): جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 81، مهر 1370

9- ساختار تفکر هنری (بخش دوم): جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 82 و 83، آبان وآذر 1370

10- روایت تراژیک زندگی: نقد رمان «داستان یک شهر» (احمد محمود، 1360)، جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 108 و 109، اردیبهشت و خرداد 1373

11- دیدار با خویشتن خویش: نقد مجموعه داستان «دیدار» (احمد محمود، 1369)، جواد امید (جواد مهدیزاده)، فصلنامه چیستا، شماره 110، تیر 1373

12- جست‌وجوی هویت در هزارتوهای شهر: نقد کتاب هزارتو (کلاژهای عکس و نقاشی- ثمیلا امیر ابراهیمی)، جواد مهدیزاده، جستارهای شهرسازی، شماره 17 و 18، پاییز 1385

13- نقاش شهر ایرانی (نگاهی به آثار پرویز کلانتری)، جواد مهدیزاده، جستارهای شهرسازی، شماره 43 و 44، پاییز و زمستان 1392

قیمت اصلی 475500تومان بود.قیمت فعلی 430000تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *