حقیقت را نادیده بگیرید در یک مباحثه جدلی باید حقیقت عینی را نادیده بگیریم - نشر پیله

حقیقت را نادیده بگیرید

کتاب هنر بحث و جدل
Rate this post
نادیده گرفتن حقیقت
در یک مباحثه جدلی باید حقیقت عینی را نادیده بگیریم یا بهتر بگویم باید آن را پیشامدی تصادفی تلقی کنیم و فقط به دفاع از موضع خود و تکذیب موضع طرف مقابل برآییم.
بدین منظور و در پی رعایت قوانین، نباید توجهی به حقیقت عینی داشت زیرا معمولاً آگاه نیستیم که حقیقت چیست و حق با کیست. 
همانطور که قبلاً اشاره کردم، اغلب فرد نمی‌داند که حق با اوست یا نه؛ معمولاً هر دو طرف بحث به خود باور دارند که این اشتباه است. 
حقیقت در ژرفا نهفته است. در ابتدای هر بحث هر کدام از طرفین بر این باور است که حق با او است؛ در این بین هر دو مردد می‌شوند و حقیقت تا پایان بحث نامشخص می‌ماند. 
بنابراین، جدل ربطی به حقیقت ندارد، دقیقاً به همان اندازه که استاد شمشیر بازی در یک دوئل اهمیتی نمی‌دهد که حق با کیست. دوئل چیزی نیست جز حمله و دفاع. 
جدل نیز هنر شمشیربازی فکری است؛ و وفقط با چنین طرز فکری است که می‌توانیم آن را در شاخه‌های دیگر دانش بگنجانیم. زیرا اگر حقیقت صرفاً عینی را به عنوان هدف خود در نظر بگیریم، به منطق صرف تنزل میابیم؛ و اگر فقط به گزاره‌های نادرست معطوف شویم، کاری سوفسطایی مآبانه انجام داده‌ایم. 
در هر دو صورت می‌بایست فرض را بر این بگیریم که از قبل بر آنچه درست و نادرست بود آگاه بوده‌ایم، که به ندرت پیش می‌آید از قبل در مورد حقیقت برداشت درستی داشته باشیم. 
بدین ترتیب مفهوم واقعی جدل همان چیزی است که ما شکل داده‌ایم: جدل عبارت است از هنر شمشیربازی فکری که برای به دست آوردن بهترین نتیجه در یک بحث استفاده می‌شود؛ هرچند عبارت مراء مناسب‌تر است، ولی صحیح‌تر آن است که آن را جدال مناقشه‌آمیز بنامیم.
ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم
برگرفته از کتاب هنر بحث و جدل
ناموجود
52500تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *