کتاب دولت‌های توسعه‌گرا سه هدف اصلی دولت های توسعه گرا - نشر پیله

دولت های توسعه گرا

کتاب دولت های توسعه گرا
Rate this post

توسعه

کتاب دولت‌های توسعه‌گرا سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. در گام نخست در پی درک رابطه توسعه با سیاست ودولت است و از این رو سه گانه سیاست-دولت-توسعه را محور کار خود قرار می‌دهد.

در گام بعدی رابطه توسعه با تحولات دمکراتیک را مد نظر قرار می‌دهد و لذا سه گانه توسعه-دمکراسی-دولت را در کانون توجه خود قرار می‌دهد.

نویسنده سپس در پی بازسازی جهت گیری‌های مطالعات سیاسی و متعاقب آن بازسازی نظریات دولت از رهگذرد و گام نخست بر می‌آید تا بتواند سیاست توسعه را وجهی برجسته‌تر و ضروری‌تر بخشد.

در همین راستا او ضمن توجه به آموزه‌های هانتینگتون در ضرورت توجه به موضوع نظم سیاسی در جوامع در حال تحول، در پی صورت‌بندی مشخصات دولت توسعه‌گرا بر می‌آید.

این دولت از منظر لفت ویچ، دولتی برنامه‌ریز، ایدئولوژیک، و یا از سوی دیگر، دولتی نظارت کننده و لیبرال نیست.

در واقع هدف لفت ویچ گذر از این تقسیم‌بندی‌ها به نوعی دیگر از نوع‌شناسی دولت در ارتباط با توسعه است که در آن نه میزان دخالت دولت، بلکه نحوه دخالت آن، نه فعالیت بیشتر یا کمتر دولت، بلکه فعالیت بهتر یا بدتر آن، نه شکل و قالب دولت بلکه ماهیت و کارکرد دولت و نه اقتدارگرا بودن/نبودن بلکه توانمندی /عدم توانمندی حاکمیتی آن مدنظر است.

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *