دوران پهلوی اول و دوم، نمایانگر دولت مرکزی رضاشاه و دولت - نشر پیله

رضاشاه و دولت

کتاب سیاست متافیزیک و فیزیک در ایران معاصر
Rate this post

روی‌کارآمدن رضاشاه، تحقق ایدۀ ایجاد دولت

روی‌کارآمدن رضاشاه، تحقق ایدۀ ایجاد دولت مرکزی مقتدر بود که می‌توانست مقاومت مردم و روحانیت را در هم بشکند و مدرنیته را با زور سرنیزه اجرا کند.

دوران پهلوی اول و دوم، نمایانگر دولت مرکزی مقتدر پشتیبانی‌شده ازسوی نیروهای نظامی قدرتمندی است (کرونین، 1396) که درصدد دفاع‌ از هستۀ اجرای فرهنگ مدرن در برابر مقاومت‌هایی بود که تاب تجربۀ جنبه‌های مادی پیاده‌شدن سیاست و فرهنگ مدرن را نداشت.

اما آنچه در تاریخ معاصر ایران به وقوع پیوست، مادی‌شدن فرهنگ متافیزیک ایران در تنشی بین دولت مدرن مرکزی و فرهنگ سنتی متافیزیک ایران بود. مادی‌شدن فرهنگ ایران در دوران پهلوی‌ها، با شتاب هرچه‌تمام‌تر پیش رفت.

کاظم ودیعی در خاطراتش از دوران پهلوی اول، به یکی از مهم‌ترین نکاتی اشاره می‌کند که تا به اکنون درصدد طرح آن بوده‌ایم. دوران پهلوی، برنامۀ تربیت بدن و پرورش احساسات و افکار به‌منظور تولید سوژۀ آریایی مدرن بود.

در این مسیر، دیگر ترک دنیا‌کردن نه‌تنها نکوهش می‌شد، بلکه تشویق به نکوداشت بدن و سیاست مراقبت از خود، جزئی از زندگی روزمرۀ مردم می‌شود.

پروژۀ حذف علما از زندگی روزمره با هدف ایجاد جامعۀ مدرن، درواقع زدودن متافیزیک بود، زیرا متافیزیک به‌رهبری علمای شیعی، در زندگی روزمرۀ مردم جاری بود و حال ناگهان و به دستور حکومت زدوده می‌شد.

مردمْ علمای شیعی را در مقام شفادهندۀ امور، معلم سواد مکتب‌خانه و قاضی می‌شناختند که زندگی را برای آنها مبتنی بر خط متافیزیک و الوهیت و تقدس راهبری می‌کردند اما با آغاز پروژۀ مدرن‌سازی ایران، به ساختن جهان مادی بدون ابعاد متافیزیک آن حکم شد و به‌همین‌سبب نقش روحانیت از بین رفت.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب سیاست متافیزیک و فیزیک در ایران معاصر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *