روانکاوی در سرکوبی در شبکه نظریات فروید برای قرن بیست و یکم - نشر پیله

سرکوبی در شبکه

فروید برای قرن بیست و یکم
Rate this post

برای شرح این که چگونه ارتباطات میان افکار و خاطرات ما تحریف می شود فروید نظریه اش را درمورد سرکوبی بیان کرد: می توانیم با گفتن این که A اجباری است و B سرکوب شده است اهمیت آن را متاکد شویم. تحلیل این حقیقت تعجب آور را برملا کرده است که برای هر اجباری یک سرکوب مرتبطی وجود دارد و نیز برای هر فوران شدید به خودآگاهی یک گسست مرتبط وجود دارد.

بینش عظیمی که فروید روشن ساخت این بود که شدت جابه جا شده ی احساس متصل به یک خاطره یا فکراز، سرکوبی یک رویداد مرتبط برانگیخته می شود. فروید اضافه می کند که این فرآیند به وسیله ی رویارویی با تمایلات جنسی آغاز می شود زیرا هیجان برانگیزی جنسی با هدف کاهش تنش و تحریک اصل لذت متعارض می شود.

سرکوب منحصرا تحمل کردن اول عواطف برانگیزنده استرس زا در ایگو و دوم تاثرات مرتبط با زندگی جنسی است؛ در اینجا پشتیبانی برای ادعای لاکان که واقعیت ناخودآگاه جنسی است می یابیم، از آنجایی که اصل لذت سعی می کند از محرک ها و احساسات جنسی شدید درونی و تجاربی که باید سرکوب شوند بگریزد.

دو مسئله اصلی روانکاوی تمایل جنسی و ناخودآگاه است. بنابراین این دو در نظریه ی سرکوب، با هم متحد می شوند؛ تجربه نشان می دهد هر چند که تاثیرات استرس زای خاطرات که ضرورتا بزرگ ترین بی لذتی را برانگیخته می کند.

نمی تواند به وسیله ی نماد ها سرکوب و جابه جا شود؛ اما وجود پیش شرط لازم دفاع جنسی آسیب شاناسانه دوم پیشنهاد می کند که باید جای دیگری را به دنبال توضیح گشت.

فروید ادعا می کند که خاطرات احساسات جنسی و مواجهه، سرکوب و با نماد هایی جایگزین می شوند پس احساس گناه یا شرم به شکل نماد ها جایگزین می شوند. در واقع فروید فرق می گذارد میان احساسات هیستریایی و تفکر وسواسی، با این مخالفت که در مورد اختلال وسواسی اجباری تفکر شدید بدون جایگزینی نمادین روی می دهد.

اما ما باید دریابیم هنگامی که به تحلیل روی می آوریم نورز وسواسی که در آن سرکوبی بدون نماد سازی رخ می دهد،  در واقع سرکوبی و جایگزینی در طول زمان جدا می شوند. تصور در اینجا این است که در مورد نورز وسواسی فرد اول خاطره را سرکوب می کند و سپس افراد از  گناهش آگاه می شود.کلید فهمیدن نورز وسواسی جدایی موقت از سمپتوم جایگزینی است.

برگرفته از کتاب فروید برای قرن بیست و یکم

نوشته‌ی رابرت ساموئلز / ترجمه‌ی امید ساعدی

قیمت اصلی 51200تومان بود.قیمت فعلی 46500تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *