در مورد نجابت جنسی و اصولی که بر آن استوار نجابت جنسی زن - نشر پیله

نجابت جنسی زن

کتاب درباره زنان خرد برای مردان
Rate this post

زن

در مورد نجابت جنسی و اصولی که بر آن استوار است، کمی بیشتر توجه و تحلیل لازم می باشد. و آنچه من خواهم گفت از این استدلالم حمایت می کند که نجابت بر اساس یک ابزار سودمند استوار است.

دو تقسیم بندی طبیعی راجع به این موضوع وجود دارد: نجابت زنان و نجابت مردان و درک روح صمیمیت و یگانگی. اولی تقریباً از دومی مهم تر است، زیرا مهم ترین ویژگی زندگی زن، رابطه او با مرد می باشد.

نجابت زن، عقیده ای عمومی در مورد دختری پاک و زنی وفادار به همسرش است.

اهمیت چنین عقیده ای به این ملاحظات در ادامه ذکر شده وابسته است.

زنان در تمام روابط زندگی به مردان وابسته هستند و مرد تنها در رابطه جنسی به زن وابسته است. بنابراین تمهیداتی برای این وابستگی متقابل در نظر گرفته شده است.

مرد مسئولیت کلیه نیازهای زن و همچنین کودکانش را بر عهده دارد که از وجود خودش و همسرش هستند.

تمهیداتی که مبتنی بر رفاه کلی نژاد زن می باشند.

برای اجرای این طرح، زنان باید صمیمیت و یگانگی داشته باشند و یک چهره مطلق را به دشمن مشترکشان یعنی مرد نشان دهند که از همه چیزهای خوب زمین برخوردار است و قدرت جسمی و فکری بالاتری دارد تا بتوانند مرد را تسخیر کنند و در کنترل خود بگیرند و همین طور در تملک او سهمی از چیزهایی خوب را به دست آورند.

برای این منظور نجابت همه زنان به اجرای این قانون بستگی دارد که هیچ زنی نباید خود را به دست مردی بدهد به جزء در صورت ازدواج، تا اینکه هر مرد مجبور شود تسلیم گردد و با زنی ازدواج نماید.

چنین تمهیداتی برای کل نژاد زن مقرر شده اند. این نتیجه ای است که فقط با رعایت دقیق قانون بدست می آید و بر این اساس، زنان در همه جا با نشان دادن صمیمیت و یگانگی این قانون را حفظ می کنند.

هر دختری که مرتکب نقض قانون شود، به، کل نژاد زن خیانت می کند. زیرا اگر هر زن بخواهد چنین خطایی را انجام دهد، رفاه زنان دیگر از بین می رود.

بنابراین همه او را به عنوان کسی که نجابت خود را از دست داده کنار می گذارند. زن ها هم  با او ارتباط نخواهد داشت و همه از او مانند طاعون اجتناب می کنند.

همان عذاب به زنی تعلق می گیرد که از همسرش جدا می شود، زیرا او بر ضد قوانینی رفتار کرده که مرد تسلیم آنها شده است.

همچنین این رفتار او باعث ترساندن مردان دیگر از چنین تسلیمی می شود و رفاه همه خواهرانش را به خطر می اندازد.

 این فریب و نقض قانون جرمی است که نه تنها  با از دست دادن نجابت شخصی، بلکه با از بین رفتن نجابت شهروندی قابل مجازات می باشد.

به همین دلیل است که ما می گوییم شرمندگی دختر کمتر از زن است. زیرا دختر با ازدواج دوباره نجابت خود را به دست می آورد، در حالی که زن، هیچ کفاره ای نمی تواند برای گناهی که کرده پرداخت کند.

ما قبلا اینجا در این مرد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب درباره زنان خرد برای مردان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *