او زمان را بر فضا رجحان می‌نهد و فضا را به‌عنوان شکلنقد برگسون از حافظه - نشر پیله

نقد برگسون از حافظه

کتاب جامعه شناسی فراسوی جامعه ها
Rate this post

در نقد برگسون

در نقد برگسون از برداشت “فضایی شده” از حافظه به مثابه یک کشو، او زمان را بر فضا رجحان می‌نهد و فضا را به‌عنوان شکلی انتزاعی و کمی می‌نگرد.

اما توضیح برگسون درباره طول مدت تا حدی از هم‌گسیخته است و ماهیت کیفی فضا را مدنظر قرار نمی‌دهد. باشلار در جهت پایان دادن به این مشکل در برداشت برگسون از طریق توسعه برداشتی از فضا که کیفی و نامتجانس است تا اینکه انتزاعی، تهی و ایستا باشد، دست به اصلاح می‌زند.

باشلار درصدد است تا چنین برداشتی از فضا را دوباره در یک برداشت گسترده برگسونی از زمان ادغام نماید. او بر آن است که چنین درکی از فضابه مثابه امری کیفی، حساس و زنده باید در کانون زمان برگسونی جای داده شود. این استدلال سه مولفه دارد.

اول آنکه باشلار نشان می‌دهد پدیدارشناسی، در ارتباط با تجربه یک تصویر در”طنین افکن‌های” آن و نه در قالب تاثیر بصری‌اش است.

بدین ترتیب او استعاره‌ای شنیداری و نه بصری را از طریق ایده امواج صوتی به‌کار می‌گیرد. این برداشت از طنین یافتگی اشاره به حرکتی میان سوژه و ابژه دارد که هر تمایز روشنی میان این دو را از بین می‌برد.

استعاره مستلزم یک بی‌فاصلگی میان سوژه و ابژه است که در مورد نسبت دادن خصلتی بصری به حافظه چنین نیست.

باشلار اثر خود را به مثابه یک هستی‌شناسی درباره “طنین افکنی” توصیف می‌کند. (و نیز بنگرید به فصل چهارم در این کتاب درباره حس گفتاری)

دوم آنکه باشلار  به‌شکل ویژه ماهیت “خانه ” را مدنظر قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که خانه به مثابه یک مقوله فیزیکی نباید نگریسته شود.

به‌شکل خاص خانه مکانی است که درون آن تخیل فرد و رویاپردازی روزانه او می‌تواند اتفاق بیفتد و احساس رها بودن به فرد می‌دهد. خانه همچنین استعاره‌ای برای صمیمیت است.

خانه درون ما جای دارد و ما، در خانه‌ها ساکن هستیم. به‌طور خاص، همه انواع فضاها، نظیرخانه‌ای که فرد در آن به‌دنیا می‌آید، آکنده از نشانه‌های خاطره‌انگیز است.

این حس تعلق، ناشی از اهمیت زیاد مکان خاص مورد نظر است. هدرینگتون این موضع باشلاری را چنین توصیف می‌نماید: بوی ورق کاغذی در گنجه، شیب پله‌های زیر زمین، بخش رنگ‌خورده لبه جلوی پنجره در هنگام کسالت دوران کودکی، همگی بدل به بنیادی مادی می‌شوند که از طریق آن‌ها خاطرات شکل می‌گیرند.

اقامت گزیدن از طریق خیال‌پردازی و خاطره از گذشته‌ای سرچشمه می‌گیرد که مدتی طولانی فراموش شده بود و در طنین صمیمیت به یاد آورده شده حیات می‌یابد.

به‌علاوه باشلار نشان می‌دهد که خود طول‌مدت زمان یعنی امر مورد توجه برگسون است که وابسته به چنین ویژگی فضایی می‌باشد. فضا به ضرورت به زمان کیفیت می‌بخشد.

یا همان‌طور که گیم بیان می‌کند، فضا، زمان را به طریقی دگرگون می‌کند که شکل‌گیری خاطره را ممکن می‌سازد. لذا فضایی همچون خانه نقشی مهم در شکل‌دهی و حفظ خاطره‌بازی می‌کند. فضا رویاپردازی را در پناه خود می‌گیرد. درون یک فضای استعاری است که زمان برگسونی عمل می‌کند.

سوم آنکه باشلار برداشتی از خاطره به مثابه امری که به‌شکلی تقلیل ناپذیر تجسم می‌یابد عرضه می‌کند. به‌طورخاص بدن‌های ما اولین خانه‌ای که ما با آن آشنا شده‌ایم را فراموش نمی‌کنند.

باشلار درباره یک “رابطه پرشور” میان بدن و این خانه اولیه سخن می‌گوید. ویژگی‌های این رابطه به‌شکل مادی در ما حک شده است.

بر طبق نظر باشلار خاطرات به لحاظ مادی، محلی‌اند و لذا گذرا بودن خاطره ریشه در ویژگی فضایی آن دارد. او گذرا بودن خاطره را فضایی می‌سازد. خانه‌ها از طریق بدن فرد و خاطرات او حیات می‌یابند. بدون فضای زیسته، زمان زیسته شده دارای طول مدت نا ممکن است.

برگرفته از کتاب جامعه شناسی فراسوی جامعه ها

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *