واقعیت های عقل کدامند کانت، ارسطو را به خاطر چینش تصادفی و نامنظم - نشر پیله

واقعیت های عقل کدامند

کتاب انقلاب فلسفی کانت
Rate this post

واقعیت های عقل

کانت، ارسطو را به خاطر چینش تصادفی و نامنظم مقولات نکوهش می­کند. او می­خواهد مفاهیم مقدماتی فاهمه استنتاج شوند و به صورت نظام­مند، بر طبق یک اصل واحد نمایش داده شوند.

کانت برای این که تحقیق و پژوهش­هایش او را به یک چنین اصلی راه بَرد، کارکرد بنیادی و ریشه­ای فاهمه را پی­گیری می­کند: این کارکرد، فعلِ وحدت [بخشیدن] یا ترکیب [کردن] است.

 فاهمه ما استدلالی است نه شهودی، فعالیت بنیادی آن عبارت از فراچنگ آوردن یا ادراک مستقیم اشیاء نیست، بلکه عبارت است از پیوستن (وحدت) اجزاء ادراک به هم و/یا بنابراین، اندیشیدن به ایجاد نوع معینی از وحدتِ ترکیبی میان آن اجزاء. ترکیب کردن که یکی از کارهای فاهمه است، یکی از فعالیت­های ذهنی نیست، بلکه آن فعالیت­های ذهنی را همگی همچون شرط توانمند ساختن آنها، زمینه خود قرار می­دهد.

کنش ترکیب، در طیف کامل ادراک و اندیشیدن ما به وقوع می­پیوندد، نه تنها در تفکر مفهومی و شناخت ابژکتیو یا عینی، بلکه در هر ادراکی که داده­های مختلف را به هم می­آمیزد، از جمله کنش­ها و شناخت همبودی در قوه تخیل (و همچنین، همان­طور که در بالا دیدیم، در بنیادهای ریاضی).

ترکیب همچنین، همه کنش­های جداسازی و تجزیه و تحلیل را زمینه قرار می­دهد، زیرا فاهمه تنها آن­چیزی را می­تواند جدا کند که قبلاً آن را ترکیب کرده است. اما هرچند عناصر و اجزائی که به وسیله ترکیب به هم پیوسته­اند ممکن است ناشی از هر سرچشمه­ای از جمله حس باشد، خود به­هم­پیوستن نمی­تواند برگرفته از تجربه باشد.

«در میان تمام بازنمودها، ترکیب تنها بازنمود است که از طریق ابژه داده نشده است بلکه تنها به وسیله ذهن می­تواند عمل کند، زیرا یک عمل خودکاری ذهن است».

 کانت در اینجا یک قدم جلوتر می­رود و می­پرسد، خودِ ترکیب چگونه ممکن است. کدام یک از کارکردهای ذهن آن را ایجاد می­کند (و بنابراین در خاستگاه فاهمه قرار می­دهد)؟ پاسخ می­دهد: ترکیب تابع خودآگاهی است.

ذهن، از خود به مثابه یک «منِ» این­همان که کثرتی از بازنمودها و تصورات به آن داده شده است آگاه می­شود و عناصر یا اجزاء این کثرت بازنمودها و تصورات را در شکل اولْ شخص مفرد –یعنی به عنوان بازنمودها و تصوراتی که از آنِ خودش­اند- و بنابراین با پیوند دادن و مرتبط ساختن آنها با یکدیگر و وحدت بخشیدن به آنها به گونه­ای ویژه، به خود نسبت می­دهد.

آن وحدت که به اجزاء کثرت داده شده است، می­تواند دارای انواع گوناگون –منطقی یا شهودی، همبودی یا عینی، خیالی یا مرتبط با قوانین عینی- باشد، اما همواره و در تحلیل نهایی از وحدت «من می­اندیشم» که محمل آن است، استنتاج می­شود. بنابراین، تفسیر ایده­آلیستی از ترکیب بازسازی می­شود و پس از حسیات، لایه مهم دیگری به بیان انقلاب کپرنیکی افزوده می­شود.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب انقلاب فلسفی کانت 

قیمت اصلی 71400تومان بود.قیمت فعلی 65000تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *