موسیقی Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: موسیقی

هربرت مارکوزه

«هربرت مارکوزه» (1979-1898) فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی- آمریکایی، در کنار هورکهایمر و آدورنو، یکی از [...]

رسانه و هنر

از آغاز تمدن بشری تا قرن نوزدهم تمام ابزارهای بیانی و ارتباطی انسان محدود به [...]

دوران تاریک سینمای شوروی

سینمای شوروی به رأی اغلب صاحب‌نظران و سینما پژوهان، دوران زمامداری ژوزف استالین (نیمه دهه‌ی [...]

روانشناسی هنر

نگاهی به پیشینه روانشناسی هنر روان‌شناسی هنر، در رویکرد رایج، به استفاده ار نظریه‌های روان‌شناسی [...]

زیبایی شناسی و مدرنیسم

زیبایی‌شناسی پسامدرنیسم در برابر مدرنیسم در یک چشم انداز کلی می‌توان گفت که پیدایش زیبایی‌شناسی [...]

مفاهیم اساسی زیبایی شناسی

زیبایی شناسی هستی و آگاهی انسان در کانون شبکه‌ای از روابط پیچیده میان او و [...]

موسیقی یک ایده آل است

موسیقی موسیقی می‌تواند بر تولید هورمون‌های مختلف در بدن تأثیر بگذارد. موسیقی می‌تواند تولید ایمونوگلوبولین [...]

جان کیج در تاریخ هنر آمریکا

تاریخ هنر آمریکا اگر بخواهید تاریخ اخیر هنر آمریکا را به طور موجز ترسیم کنید، [...]

جان کیج سکولار

جان کیج زمانی که جان کیج با هنرهای تجسمی درگیر شد، موقعیتش به عنوان چهرهای [...]

موسیقی چگونه مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد

رابطه مغز و موسیقی موسیقی بخشی از زندگی روزمره‌ی ماست. صرف‌نظر از این‌که چه کسی [...]