زیست شناسی Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: زیست شناسی

رویکرد مولکولی

جنبه های زیست شناسی رویکرد مولکولی تقریباً تمام جنبه‌های زیست‌شناسی و همچنین علوم مرتبط مانند [...]

شوپنهاور و روشنگری

روشنگری شوپنهاور از آن سطح فرهنگی طبقه متوسط می‌آید که در آلمان تقش عمده‌ای در [...]

سیزیف

سیزیف اسطوره یونان فروید یکی از قهرمانان اسطوره‌ای یونان را به منظور تجسم رنج انسان [...]

تنظیم رونویسی در باکتری های

باکتری های باکتری‌ها باید به تغییرات محیطی پاسخ دهند که اغلب شامل تغییرات در مواد [...]

علم ژنتیک

ژنتیک بیولوژی مولکولی دانشی بسیار فراتر از ساختار و بیوشیمی است. یک زیست‌شناس مولکولی واقعی [...]

پروتئین های کروی

نخستین ساختارهای بدست آمده از پروتئین‌های کروی راه حل نهایی در درجه اول به دلیل [...]

خاستگاه علم ژنتیک

علم ژنتیک منشأ علم ژنتیک معمولاً به گرگور مندل نسبت داده می‌شود که هزاران آزمایش [...]

ظهور زیست‌ شناسی مدرن

زیست شناسی مدرن به نظر می‌رسد همه علوم در تکامل خود از مرحله جمع‌آوری، سرهم‌بندی [...]

لئوناردو دواینچی و آناتومی

داوینچی زمانی که محققان می‌خواستند فراتر از موضوعات خاص الهیات گام بردارند، به آثاری چند [...]

زایش خودبه‌خودی

زایش اولین مفهوم، زایش خودبه‌خودی بود. زایش خودبه‌خودی اعتقاد دیرینه‌ای بود که تصور می‌کرد برخی [...]