آدریان لف ویچ Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: آدریان لف ویچ

سیستم یا رژیم

از یک نقطه‌نظر گسترده، مفهوم «حکومت» گسترده‌تر از «دولت» است. اصطلاح دولت به طور متداول [...]

دولت دموکراتیک غیر توسعه گرا

دولت غیر توسعه گرا تاریخ سیاسی ونزوئلا از قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم را [...]

نقش دولت در فرایند توسعه چیست؟

دولت و توسعه ادبیات مربوط به دولت اینک از غناء و گستره قابل توجهی برخوردار [...]

از توسعه تا توسعه اجتماعی

توسعه از اوائل دهه‌ی 1960 به بعد، عوامل جدیدی شروع به تضعیف و بسط مفاهیم [...]