آریا سلگی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: آریا سلگی

ویژگی‌های طرز فکر انگلیسی

طرز فکر انگلیسی شالودۀ انگلیسی‌ بودن  در محدودیّت بی‌اندازۀ خردورزی در نزد این مردمان، و [...]

زندگی در این سیاره کوچک

سیاره کوچک سَرنوشت این سیاره کوچک- که به خودی خود، مسیر خویش را برای مدتی [...]

جهان فکری سوسیالیسم مدرن

سوسیالیسم مدرن آرمان بشردوستانه نیز به مؤلفه‌های جهان فکری سوسیالیسم مدرن تعلّق دارد، و از [...]

قدرت صنعتی

صنعت هر فرهنگ عالی، نوعی تراژدی است. کُل تاریخ بشریت، تراژیک است. اما حُرمت‌شکنی و [...]

ملت های اصیل اروپایی

ملت های اروپایی تنها رابطه‌ای که ما امروز با ملّت‌های اصلی اروپا داریم، رابطه‌ای جنگی [...]

یهودی تمدن و انقلاب

انقلاب در آستانه جنگ جهانی اول، ورنر زومبارت که در سال‌های بعد به یکی از [...]

اشپنگلر و پیش پنداری از نیچه

اشپنگلر و نیچه اشپنگلر عمیقاً متأثر از پیش‌پندار نیچه دربارۀ تراژدی است که آن را [...]

بیگانگان و جنگ

فلسفه پردازی بیگانگان پیرامون جنگ وقتی بیگانگان پیرامونِ جنگ حاضر فلسفه‌پردازی می‌کنند، ایشان همواره به [...]

بشر  چیست؟

بشر دوپا بشرْ- برخلاف آنچه هَکل توصیف کرده، و گابریل ماکس به تصویر کشیده- خوش‌باور، [...]

سوداگر و قهرمان

دو نقطه مقابل سوداگر و قهرمان، دو نقطه مقابل بزرگ هم‌ به‌شمار می‌آیند.  چنانکه تو [...]