آریا سلگی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: آریا سلگی

خوانش فوگلین

خوانش فوگلین، فلسفه و مذهبی که به نحو تجربی بررسی شده‌باشند، جایگزین‌هایی به دست می‌دهند [...]

خدا مرده است

یک مورد بازتاب­دهندۀ برآیند سرگشتگی روشنفکرانه را شاید بتوان در جنبش «خدا مُرده است» یافت. [...]

کتاب علم، سیاست و گنوسیسم

درس‌گفتار حاضر یعنی «در باب علم، سیاست و گنوسیسم» که در سال 1958 در دانشگاه [...]

فرهنگ

فرهنگِ دستِ مسلح، آهنگ شتابی چنان پُرتوان داشته که تمام جنس بشر را تحت کنترل [...]

اهداف مقدس جنگ

عصر “کلاسیک”، که معمولاً آن را بر حسبِ عادت در برابرِ سرشتِ مدرن آلمانی قرارش [...]

بشر از منظر هَکل و گابریل ماکس

بشر بشرْ- برخلاف آنچه هَکل توصیف کرده، و گابریل ماکسبه تصویر کشیده- خوش‌باور، “طبیعتاً خوب” [...]

رهایی از شر

شر ما به این اعتقاد راسخ پای فشردیم که بشریّت به پایان خط خود رسیده [...]

مسئله تکنیک و صناعت

تکنیک و صناعت مسئله تکنیک (صناعت) و رابطه‌ی آن با فرهنگ و تاریخ، نخستین بار [...]

بشر گوشتخوار

طبیعت بشر بشرِ گوشتخوار، آگاه به ارتقاء بَرتری خود، بسیار فراتر از محدودیت‌های قوای جسمانی [...]

هاینریش فون ترایتشکه

جنگ سومبارت به نوشتارهایِ هاینریش فون ترایتشکه (1896- 1834)- مورِّخ و سیاستمدار آلمانی، و قهرمانِ [...]