آمبر سینها Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: آمبر سینها

سوءظن درباره مقاصد سیاسی

عملکرد پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در استفاده از داده‌های دیجیتال ما به عنوان ابزاری سیاسی علیه [...]

نفرت پراکنی در زمان انتخابات

انتخابات نفرت پراکنی وقتی که به گونه‌ای طراحی شود که بتواند زمینه‌های عقیدتی و سیاسی [...]

پیشرفت دموکراسی

دموکراسی در حال پیشرفت در نیمه دوم قرن بیستم تعداد کشورهای دموکراتیک افزایش قابل توجهی [...]

دموکراسی در بحران

دموکراسی درحالی که بزرگترین دموکراسی جهان، هفتادمین انتخابات عمومی خود را طی 72 سال گذشته [...]

توییتر رئیس جمهور ترامپ

توییتر ترامپ این مسئله هنگامی که توئیتر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده هفت شهروند [...]

فرایند دموکراتیک

فروپاشی در فرایندهای دموکراتیک فروپاشی در فرایندهای دموکراتیک، اگرچه پاسخی به انگیزه‌های سیستمی است، اما [...]

تهدیداتی برای برگه های رأی

تهدید برای انتخابات تفکیک اطلاعات شخصی موجود در سطح حوزه‌های رای گیری، نگرانی‌های نسبتاً جدی‌ای [...]

کمپین اطلاعاتِ دروغین

اطلاعات غلط جنگ‌های جهانی شاهد استفاده مکرر از کمپین‌های اطلاعات فریب بود. داستان کارخانه جنازه [...]

فرایندی موسوم به تولید رضایت

تولید رضایت افکار عمومی در حقیقت در فرایندی موسوم به «تولید رضایت» ایجاد می‌شود، سرنوشتی [...]

چگونه در هند دموکراسی ملکه اذهان شد

دموکراسی هند بیش از 17 انتخابات عمومی و تعداد زیادی انتخابات دیگر باعث شده که [...]