اریک فوگلین Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: اریک فوگلین

دیوانه ای در پی خدا

در روشنی صبحگاه، دیوانه‌ای به میانۀ بازار دویده و با فانوسی که در دست دارد، [...]

مقصد گنوسیسم پاروسیایی

مقصد گنوسیسم پاروسیایی، ویران‌ساختن جهانی‌ست که نظم آن به صورتی معیوب و ناعادلانه تجربه می‌شود [...]

خدا در قلمرو  یهودیت

در قلمرو یهودیت، ایمان، آشکارگی خدا را عهده‌دار می‌شود. تجربۀ محوری در سِفر خروج، در [...]

بنیان علوم سیاسی

عـلوم سیاسی توسط افلاطون و ارسطو بنیان گذاشته‌شد. در قمار سردرگمی روحانی در آن برهۀ [...]

خداکشی

تحلیل ما از باور/دوکسای ظهورگرایی با متون مارکسی آن‌هم در ارتباط با منع پرسشگری آغاز [...]

خداکشی و زرتشت نیچه

بیایید تا ببینیم زرتشتِ نیچه درباره خداکشی چه می‌گوید: «افسوس ای برادرانم، خدایی که من [...]

فهم فلسفه فوگلین

برای فهم فلسفۀ سامان-نابه‌سامانیِ فوگلین، بازشناسی این امر ضروری است که فلسفۀ او، خیزش خیر [...]

خوانش فوگلین

خوانش فوگلین، فلسفه و مذهبی که به نحو تجربی بررسی شده‌باشند، جایگزین‌هایی به دست می‌دهند [...]

خدا مرده است

یک مورد بازتاب­دهندۀ برآیند سرگشتگی روشنفکرانه را شاید بتوان در جنبش «خدا مُرده است» یافت. [...]

کتاب علم، سیاست و گنوسیسم

درس‌گفتار حاضر یعنی «در باب علم، سیاست و گنوسیسم» که در سال 1958 در دانشگاه [...]