اسوالد اشپنگلر Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: اسوالد اشپنگلر

مردمانی با نژادهای قدرتمند

نژاد برتر مردمانی هستند که نژادهای قدرتمند آنها، مَنش جانور شکارگر، دَرنده، غالب، اَرباب‌گون، دوستدارِ [...]

انسان و حقیقت فناپذیری

انسان و فنا انسان، بسیار سطحی و بُزدل‌تر از آن بوده و هست که  بتواند [...]

تکلم چیست

تکلم اما “تکلُم” چیست؟ بی‌گمان، تَکلمْ فرآیندی است که هدف آن، بازگویی اطلاعات است؛ و [...]

زندگی در این سیاره کوچک

سیاره کوچک سَرنوشت این سیاره کوچک- که به خودی خود، مسیر خویش را برای مدتی [...]

قدرت صنعتی

صنعت هر فرهنگ عالی، نوعی تراژدی است. کُل تاریخ بشریت، تراژیک است. اما حُرمت‌شکنی و [...]

اشپنگلر و پیش پنداری از نیچه

اشپنگلر و نیچه اشپنگلر عمیقاً متأثر از پیش‌پندار نیچه دربارۀ تراژدی است که آن را [...]

بشر  چیست؟

بشر دوپا بشرْ- برخلاف آنچه هَکل توصیف کرده، و گابریل ماکس به تصویر کشیده- خوش‌باور، [...]

زوال خانواده

خانواده اولين نشانه‌هاي تهي شدن دروني يك تمدن، تهي شدن آن از هستة اوليه و پايدار اجتماعي [...]

حمله به تمدن و فرهنگ

تمدن و فرهنگ اشپنگلر فرهنگ غرب را در فاز پاياني خود يعني در مرحله پيري و [...]

راسيوناليسم و رومانتيسم

ترس از واقعيت اشپنگلر، در سال‌هاي تصميم، ترس از واقعيت را مبناي روي آوري به راسيوناليسم [...]