بهار وکیلی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: بهار وکیلی

پایان جنگ ویتنام

جستجو برای صلح در ویتنام در جنگ ویتنام دو جبهه وجود داشت __ [جبهه نخست] [...]

نیکسون منزوی

نیکسون نیکسون، به لحاظ تیپ شخصیتی، بسیار منزوی بود. او از بحث و جدل پیرامون [...]