جان اری Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: جان اری

نظریه تضاد در جامعه شناسی

نظریه تضاد در بردارنده جایگزینی استعاره جامعه به‌عنوان یک ارگانیسم با استعاره جامعه به‌عنوان یک [...]

گفتمان جامعه شناسی

جامعه شناسی گفتمان جامعه‌شناسی بر حول مفهوم جامعه تاحدی از استقلال نسبی جامعه آمریکایی در [...]

ارزش زمان در جامعه شناسی

زمان بنجامین فرانکلین عقیده دارد زمان پول است. او می‌گوید هدر دادن زمان، اتلاف پول [...]

چیزی بنام جامعه وجود ندارد

جامعه شناسی من با مفهوم امر اجتماعی به مثابه “جامعه” آغاز می‌کنم. وقتی نخست وزیر [...]

نقد برگسون از حافظه

در نقد برگسون در نقد برگسون از برداشت “فضایی شده” از حافظه به مثابه یک [...]

رویت پذیری

تفکر اجتماعی و فرهنگ غربی “هژمونی بینایی” تفکر اجتماعی و فرهنگ‌غربی را طی چند قرن [...]

پایان جامعه

جامعه باور رایج “پایان جامعه” به معنای پایان جامعه‌شناسی نمودار می شود. جامعه‌شناسی رشته‌ای است [...]

مفهوم جامعه

جامعه در این کتاب با اذعان به ضرورت تغییر در علم جامعه‌شناسی به موازات دگرگونی [...]

جامعه شناختی با استدلال برگسون

جامعه شناختی مردم چندان زمان واقعی را درک نمی‌کنند بلکه به‌نحوی مبتنی بر حواس آن [...]

هژمونی بینایی

رویت پذیری “هژمونی بینایی” تفکر اجتماعی و فرهنگ‌غربی را طی چند قرن اخیر متمایز ساخته [...]