داستان خارجي Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: داستان خارجي

بخشی از داستان بازگشت به خانه

در ماشین می­‌نشینم فرمان را با حس ناخوشایند ترس و اضطراب می­گیرم. می‌ترسم اگر رهایش [...]