دكتر يان ويلم پرویژن Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: دكتر يان ويلم پرویژن

رهبران کاریزماتیک و نظریه های توطئه

نظریه های توطئه در شیوه رهبری کاریزماتیک باورهای توطئه وجود ندارند، چون تأثیر مثبت و [...]

نظریه‌های توطئه و پوپولیسم

نظریه‌های توطئه در رژیم‌های سرکوبگر، پر کردن پرسش‌نامه در میان شهروندان در باب باور آن‌ها [...]

باور چیست؟

باور و عقیده باور یک عقیده ثابت‌نشده در مورد یک واقعیت است. باور با واقعیت [...]

گروه های اقلیت

اقلیت ها «ویروس ایدز، به منظور نابود کردن جامعه آفریقایی – آمریکایی در آزمایشگاه ساخته [...]

نظریه های توطئه وسوسه برانگیز هستند

نظریه های توطئه نظریه توطئه بر اثر یک موضوع مرموز وسوسه‌برانگیز به‌وجود می‌آید. بنابراین قابلیت [...]

باور چیست

باور باور چیست؟ در لغتنامه می‌خوانیم: اطمینان از حقیقت وجود چیزی که در آن لحظه [...]

چطور می توان از اهمیت نظریه های توطئه کاست

نظریه های توطئه کاهش نظریه‌های توطئه به معنای نادیده گرفتن فساد دولت نیست، بلکه برای [...]

بيوگرافي دکتر یان ویلم ون پرویژن

دکتر یان ویلم ون پرویژن دکترای خود را از گروه روان‌شناسی اجتماعی و سازمانی دانشگاه [...]