دکتر هادی نوری Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: دکتر هادی نوری

مقاله اسپیواک و بحث های معاصر

مقاله اسپیواک مستقیماً با اندیشه‌های فیلسوفان پساساختاری و تحقیق گروه مطالعات فرودستان درگیر است. روش‌های [...]

منتقدین هومی بابا

برخی منتقدان جهان‌شمولیت نظریه‌های مورد استفاده هومی بابا برای توسعه اندیشه‌های محوری او را زیر [...]

اندیشه دانشگاهی غربی

شرق‌شناسی ادوارد سعید می‌گوید اندیشه دانشگاهی غرب ارتباط پیچیده‌ای با نهادهای سیاسی دارد و این [...]

دریدا پدر وانوسازی نیست.

واژه «وانوسازی» عموماً با کار فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا مرتبط است که اغلب «پدر وانوسازی» [...]

انسجام نظرات اسپیواک

رویکرد نظری اسپیواک در ظاهر ممکن است گیج‌کننده به‌نظر برسد – او خود را یک [...]

نقش هومی بابا درتحقیقات علمی کنونی

اگرچه اندیشه‌های هومی بابا از مرزهای رشته‌های علمی فراتر رفته است، اکثر کارهای علمی کنونیِ [...]

وانوسازی تنها تحلیل گفتمان نیست

یکی از پیامدهای جانبی گسترش و موفقیت نسبی نقد وانوسازانه (نه تنها بلکه به‌طور اخص [...]

تاثیر شرق شناسی

شرق‌شناسی طوفانی از بحث و جدل برانگیخت، زیرا اثری بود که هدف انتقادش را – [...]

اصطلاح سوم دیالکتیکی

زمانی که دریدا به معرفی و توصیف این آلترناتیو سوم برآمده از/در فرآیند وانوسازی می‌پردازد [...]

موقعیت فرهنگ چه می گوید

موقعیت فرهنگ مجموعه چالش‌های پیش‌روی مفهوم هویت است. نقطه شروع کتاب این است که یک [...]