راجر اسکروتن Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: راجر اسکروتن

قانون گراشام

قانون گراشام، که به ما می‌گوید پول کثیف پول سالم را نابود می‌کند، تعریف ساده‌ای [...]

ملت ها حقیقی و ملت های مصنوعی

ملت زمانی‌که گفته می‌شود ملت‌ها جوامع مصنوعی هستند باید گفت که دو نوع مصنوع وجود [...]

موج دوم سکولاریسم

سکولاریسم مدرنیسم در معماری با پروژه‌های سوسیالیستی و فاشیستی همراه بود تا از شرّ گذشته [...]

ماهیت شر

شر رنج ناشی از زمین لرزه چه‌بسا بزرگتر از رنج ناشی از بمب‌گذاری تروریستی باشد. اما [...]

داروین و دین

داروین: دین به مثابه ابزار بقاء داروین درباره دین نظریه‌ای ارائه نکرد. اما پیدایش ]علم[ [...]

نیچه دین به مثابه آیین

نیچه و دین نیچه، که عمیقاً تحت تأثیر واگنر بود، با یک ضد مسیحیت گزنده که- [...]

مذهب به مثابه اسطوره

مذهب و اسطوره اهمیت نگاه دینی و ایده است که حتی هنگام صحبت مستقیم با [...]

دین به مثابه یک واقعیت اجتماعی

دین و اجتماع پرهیزکاری و دعا در آداب و رسوم ریشه داشته، و بر هرگونه [...]

ریشه شناسی ایمان

ایمان پروژه “ریشه‌شناسی” ایمان دینی نیچه، به‌طور اجتناب‌ناپذیری ما را اغوا می‌کند. ریشه این باور [...]

نگاه روشنگری به دین

روشنگری و دین روشنگری، دین را پایه ایمان به موجودات متعالی و فراطبیعی که قدرتمندتر از [...]