رمان Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: رمان

خانواده خوشبخت

همه می‌ گویند آنها خانوادۀ خوشبختی هستند. یاد حرف مادرش می‌افتد که همیشه می‌ گوید: [...]

من از قدرت دگرگونی كلمات قدردانم

کلمات می‌­توانند روح را دوباره به پرواز در آورند کلمات برای یک فرد به اندازه [...]

مسیر بازگشت به خانه

مسیر من در بعدازظهر بیشتر به سمت غرب می­رود تا به سمت شمال ادامه پیدا [...]

بخشی از داستان بازگشت به خانه

در ماشین می­‌نشینم فرمان را با حس ناخوشایند ترس و اضطراب می­گیرم. می‌ترسم اگر رهایش [...]

من از قدرت دگرگونی كلمات قدردانم

کلمات می‌­توانند روح را دوباره به پرواز در آورند و برای یک فرد به اندازه [...]

آنها خانواده خوشبختی هستند

ساعت یک‌و‌نیم است و کم‌کم سروکلۀ دوقلوها پیدا می‌شود. جواد هم معمولاً تا قبل از [...]

کتاب بازگشت به خانه

چرا اینجا انقدر گرم است؟ گمان می­‌کنم استرس در کنار تأثیرات الکلی که نباید آن [...]