روانشناسی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: روانشناسی

هنر پرسیدن سوال مفید

پرسش سوال مفید به طور کلی ، افراد در هنگام گفتگو اشتباهات کوچکی را مرتکب [...]

اصطلاح شخصیت

شخصیت به تفاوت های افراد در زمینه الگوهای رفتاری ، احساسات و شناخت اشاره دارد. [...]

آیا باور به نظریه‌های توطئه بیماری روانی است؟

بیماری روانی موتور هواپیما در آسمان، اغلب یک دنباله سفیدرنگ از خود به‌جا می‌گذارد. این [...]

دو ذهن

ذهن راسل ذهن ناخودآگاه خود را طوری تنظیم می­ کرد که وقتی که او مشغول [...]

آیا ما باید به نظریه‌های توطئه اهمیت بدهیم؟

نقش نظریه های توطئه در زندگی ما روان‌شناسی یک رویکرد علمی ارائه می‌کند که با [...]

سیستم لیمبیک

ليمبیک سیستم لیمبیک از چندین قسمت به‌هم‌پیوسته تشکیل‌شده است که در اعماق مغز قرار دارد. [...]

آیا نظریه های توطئه حقیقت دارند؟

حقیقت روانشناسی نظریه های توطئه این سؤال را معمولاً شهروندان هلندی فعال در وب‌سایت‌های توطئه با [...]

آیا شما به سمت جلو خم شده اید

نگاه رو به جلو ما به قدریمشغول کارهایمان هستیم که اغلب، زمانی برای فکر کردن [...]

تعریف نظریه های توطئه

نظریه توطئه میان تعاریف متعدد نظریه توطئه، این موارد برجسته ترین موارد می باشند: «باور [...]

قدرت و دلسوزی

با قدرت دلسوزی نکنید راسل معتقد بود که کشمکش بین والدین و کودکان در درجه [...]