زن ستیزی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: زن ستیزی

دورویی در زن فطری است

زنان باهوش و زنان احمق تقریباً از احمق ترین زنان گرفته تا باهوش ترین آنها [...]