سیاست Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: سیاست

نوزایی ملوکانه شاه

شاه نوزایی ملوکانه شاه در مراسم تدهین (و از آنجا سند مالکیت حکومت‏اش با لطف [...]