سید امین الدین ابطحی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: سید امین الدین ابطحی

مغرب زمین و یهودیت

یاسپرس و هایدگر اکنون می‌توان به بررسی مواضع و نگرش‌های یاسپرس و هایدگر در مورد [...]

تاریخ نگار جمهوری وایمار

جمهوری وایمار آرتور روزنبرگ اولین تاریخ‌نگار جمهوری وایمار، انقلاب نوامبر سال 1918 در آلمان را [...]

توصیه فرگه به ویتگنشتاین

ویتگنشتاین ویتگنشتاین بنا بر توصیه فرگه در سال 1911 به کمبریج نقل مکان کرد، اما [...]

قدرت نظامی و جنگ

جنگ از نظر ترایتشکه، کشور تنها چارچوبِ تمام حیاتِ ملّی است، و باید به وسیله [...]

آیشمن در اسرائیل

آیشمن آیشمن که در پایان جنگ جهانی دوم موفق به فرار از آلمان شده بود، [...]

کورت آیزنر یهودی و انقلاب آلمان

انقلاب آلمان تا زمانی که کورت آیزنر زنده بود، انقلاب در بایرن هم موفق و [...]

فیلسوفی تنها

فیلسوف شوپنهاور در بین تمامی فیلسوفان بزرگ قرن نوزدهم بزرگترین تکنواز بود. وی هرگز از [...]

هستی و زمان در ایدئولوژی جنگ

جنگ و هستی و زمان در «هستی و زمان» نیز همانند ایدئولوژی جنگ، موضوع سرنوشت [...]

نظامی گری چیست؟

نظامی گری آنچه ما باید پرسش کنیم، این است که آیا این روح، مولّدِ نظامی‌گری‌ست [...]

هانا آرنت و آگوستین قدیس

آرنت و آگوستین هانا آرنت در سال 1929 با نوشتن پایان نامه‌ای در مورد «مفهوم [...]