فروید Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: فروید

اگر آرزوی صلح دارید، آمادۀ جنگ شوید

جنگ و صلح دو نگرش متضاد در مورد مرگ که در خودآگاه ما وجود دارند، [...]

جامعه متمدن

تمدن جامعۀ متمدن، جامعه‌ای است که خواهان کردار خوب است و بر اساس تکانه‌ای استوار [...]

نگرشمان به مرگ

مرگ مرگ امری طبیعی، انکارناپذیر و گریز ناپذیر است. ما در واقع عادت کرده‌ایم طوری [...]

عواطف در برابر افکار

تفکر و عاطفه احساسات شدید، توانایی ما برای فکر کردن و، واکنش نشان دادن از [...]

تأملاتی دربارۀ جنگ و مرگ

جنگ و مرگ تأملاتی دربارۀ جنگ و مرگ اثری در زمینۀ روان‌شناسی و نگرش‌های اجتماعی [...]

اصل لذت

لذت از آنجایی که اصل لذت مخالف اصل واقعیت است تعارض های ناخودآگاه با توانایی [...]

دوازده جمله در باب زندگی از زبان فروید

زندگی   *وجود یک دوست صمیمی و دشمن منفور همیشه جزء نیاز های ضروری زندگی [...]

علم و اصل واقعیت

مفاهیمی که از قبل وجود داشتند چگونه در اساسی ترین سطح، دانش جدید، به دنبال [...]

دین به عنوان یک وزنه همسنگ در برابر ذهنیت جمعی

به منظور راحت کردن خیال دولت حاکم یا به عبارتی هوی و هوس کسانی که [...]