فلسفه دین Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: فلسفه دین

نقدها به آگوستین

آگوستین و فردریش شلایر ماخر از نخستین منتقدان آگوستین، فردریش شلایر ماخر (1768-1734 م) آلمانی [...]

بی‌ خردی رایج در بین رهبران مذهبی مسیحی

رهبران مسیحی بگذارید مواردی از بی‌خردی رایج در بین رهبران مذهبی مسیحی را از زمان [...]

دفاعیه‌ها و تئودیسه‌ها

دفاعیه‌ها و تئودیسه‌ها در مسئلۀ شر ‌‌‌مسئلۀ شر به‌منزلۀ پایگاه الحاد و با توجه به [...]

مسئله منطقی شر

منطق شر می‌توان از دو بعد نظری و تجربی به مسئلۀ شر توجه کرد؛ بعد [...]

توهم لطف الهی

ابزار خاص اراده الهی یکی از توهمات مخرب و در عین حال جالبی که انسان‌ها [...]

احساس غرور به دین و آیین

احساس غرور به دین و آیین احساس غروربه دین یکی دیگر از اشکال برتری و [...]

مسئله منطقی شر

‌‌‌می‌توان از دو بعد نظری و تجربی به مسئلۀ شر توجه کرد؛ بعد نظری بر [...]

بیوگرافی علی هادوی

علی هادوی دانشجوی دکتری فلسفه محض دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کارشناس ارشد فلسفه دین [...]