مارگارت مید Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: مارگارت مید

بلوغ در ساموآ

انسان های بدوی از آنجا که هیچ جامعه‌ای فارغ از توتم‌ها و تابوهای ریشه‌دار فرهنگی [...]

دختر در جامعه ساموآ

دختران جامعه هر دو گروه دختران و پسران را از لحظه تولد تا سن پانزده [...]

نقایص و بیماری های روانی

نقایص و بیماری بدون اطلاع از فنون مربوط به آسیب‌شناسی بیماری‌های روانی و بدون استفاده [...]

مجازات بی‌بندوباری در امور جنسی

امور جنسی در نظریه‌های بومی مجازات بی‌بندوباری در امور جنسی، نازایی است و برعکس و [...]

مالوی، متا و دیگر دختران

جمع دخترانه مالوی، مِتا، ایپو، وی، مایتا، تینو و لاما دختربچه‌هایی بودند که در نزدیکی [...]

مشکلات آموزشی و تضادها در ساموآ

تضاد در ساموآ در طول چندین فصل زندگی دختران ساموآیی را مورد بررسی قرار دادیم، [...]

دختر در جامعه ساموآ

نقش دختر در جامعه ساموآ جامعه هر دو گروه دختران و پسران را از لحظه [...]

فرایند دوستی

دوستی اگر فرایند دوستی به بحث گذاشته شود، از دیدگاه غربی می‌گوید: بله، ماری و [...]

خانه ساموآیی

ساموآ یک دهکده‌ی ساموآیی از سی تا چهل خانه تشکیل می‌شود که رئیس هریک از [...]

دختران در تعارض

تعارض آیا هیچ تعارضی وجود نداشت؟ هیچ رفتار منحرف مشخصی نبود که با تخطی از [...]