هانا آرنت Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: هانا آرنت

هانا آرنت و آگوستین قدیس

آرنت و آگوستین هانا آرنت در سال 1929 با نوشتن پایان نامه‌ای در مورد «مفهوم [...]

اندیشیدن، خواستن، داوری کردن

تفکر و داوری اندیشه «گفتگوی خاموش» است که فرد با خویشتن خود انجام می‌دهد.  گفتگویی [...]

سازش بین سیاست و فلسفه

سیاست و فلسفه هانا آرنت که زمانی به صورت منطقی به دلیل نظریه توتالیتاریسم به [...]

گزارشی درباره وجدان آیشمن

وجدان آیشمن از آنجا که آیشمن می‌دانست چه کاری انجام می‌دهد یعنی تحویل میلیون‌ها نفر [...]

حاکمیت مطلقه

توتالیتر هانا آرنت در بخش سوم از «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت مطلقه» تلاش می‌کند حاکمیت [...]

دموکراسی شورایی

دموکراسی و انقلاب هانا آرنت در کتاب خود با عنوان «دربارۀ انقلاب»با اشاره به انجمن‌ها [...]

آیشمن و سادیسم آلمانی 

پرت بودن از واقعی و بی فکری آیشمن نکات مورد نظر آرنت دربارۀ «پرت بودن [...]

گفتگوهای سقراطی

دیالوگ سقراطی گفتگوهای سقراطی را تقریباً هیچ‌گاه نمی‌توان به عنوان مشورت با هدف تصمیم‌گیری و [...]

لسینگ و جهانی بودن و عمل سیاسی

جهان و سیاست لسینگی وسوسه‌ای قدرتمند وجود دارد (همانطور که در نقل قولی از دانتِرِو نشان [...]

مبارزه جویی هانا آرنت

مبارزه جویی مبارزه‌جویان معاصر، تا آنجا که به ما یادآور می‌شوند، از این بابت آرنت [...]