هنری ملکمی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: هنری ملکمی

کاربرد اختیار تصمیم دموکراتیک

اختیار تصمیم سه سطح تصمیم‌سازی دموکراتیک را مخاطب قرار می‌دهد: محلی‌سازی قدرت دموکراتیک درون دولت، [...]

عصر عقل در دوران سکولاریسم

در دوران موسوم به عصر عقل که در تاریخ فکر اروپا، پس از رنسانس و [...]

جان لاک و سنت تفکیک قوا

جان لاک را معمولاً به عنوان نقطه آغاز سنت تفکیک قوا به شمار می‌آورند. لاک کوشید [...]

ارزش حاکمیت

اگر قرار است حاکمیت واجد شرایط اصول مشروطیت شود باید جذابیت اخلاقی داشته باشد؛ باید [...]

جامعه مدنی و مشروطیت

ارتباط بین جامعۀ مدنی و اصول مشروطیتِ تفکیک قوا و حکومت قانون نسبتاً روشن است، [...]

حقوق احزاب اقلیت

در نظم اساسی می‌توان به احزاب اقلیت حقوقی داد که اکثریت را مجبور یا تشویق [...]

ما بین مشروطیت و اصولش

مشروطیت آموزه‌ای است که از دولت مشتق می‌شود یا حداقل با آن ارتباط سفت و [...]

شهروند مهم ترین مقام قانونی

مهم‌ترین مقام قانونی که به نقش مقام دولتی شکل می‌بخشد و از آن شکل می‌گیرد، [...]

اساس مشروطه

اصول مشروطه خواهی اصول مشروطیت اوضاع و احوالی را متجسم می‌سازد که ما به دلیلی [...]

مبارزه میان شاه و پاپ

کلیسا و دربار از قرن یازدهم به بعد در یک تصادف تاریخی موسوم به «جدال [...]