ورنر سومبارت Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: ورنر سومبارت

جنبش سوسیالیستی و روح سوداگری

سوسیالیسم به هرکس اجازه می‌دهد تا “فردیّت” خویش را در هماهنگی کامل رشد دهد. مع‌هذا [...]

اهداف مقدس جنگ

عصر “کلاسیک”، که معمولاً آن را بر حسبِ عادت در برابرِ سرشتِ مدرن آلمانی قرارش [...]

رهایی از شر

شر ما به این اعتقاد راسخ پای فشردیم که بشریّت به پایان خط خود رسیده [...]

هاینریش فون ترایتشکه

جنگ سومبارت به نوشتارهایِ هاینریش فون ترایتشکه (1896- 1834)- مورِّخ و سیاستمدار آلمانی، و قهرمانِ [...]

مشیت عالی ملت آلمان

ملت آلمان مشیّتی عالی بر سرنوشتِ ملّت آلمان حاکم است که ایشان را رهسپار والاترین [...]

ایده آلمانی از سرزمین پدری

سرزمین پدری برداشت قهرمانانه از زندگی، مستقیماً در احساس به سرزمین پدری به کمال می‌رسد. [...]

ویژگی‌های طرز فکر انگلیسی

طرز فکر انگلیسی شالودۀ انگلیسی‌ بودن  در محدودیّت بی‌اندازۀ خردورزی در نزد این مردمان، و [...]

جهان فکری سوسیالیسم مدرن

سوسیالیسم مدرن آرمان بشردوستانه نیز به مؤلفه‌های جهان فکری سوسیالیسم مدرن تعلّق دارد، و از [...]

ملت های اصیل اروپایی

ملت های اروپایی تنها رابطه‌ای که ما امروز با ملّت‌های اصلی اروپا داریم، رابطه‌ای جنگی [...]

یهودی تمدن و انقلاب

انقلاب در آستانه جنگ جهانی اول، ورنر زومبارت که در سال‌های بعد به یکی از [...]