پائول رایت Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: پائول رایت

سوال پرسیدن بی مقدمه

«وقتی دانش‌آموزان به کلاس من می‌آیند، می‌دانند که به چالش کشیده خواهند شد؛ اگر پیش [...]

وصل کردن

«آن ها را به‌هم وصل کنید!» به هر دانش‌آموز چهار برگه‌ی چسبی بدهید. آن‌ها باید [...]

ساختن یک مجموعه‌ی محکم

«هرچه جعبه محکم‌تر باشد، شکستن آن دشوارتر است.» این ایده مربوط به ساختنِ فهم دانش‌آموزان [...]

چالش اتاق محاکمه

محاکمه «حقایق (اطلاعات) را به محکمه ببرید.» شاگردان نقش وکیل را بازی کنند و علیه [...]

بروشور درس

کاتالوک درسی «اگر قرار است پیش روید باید بدانید کجا می‌روید.» یک بروشور برای درس [...]

نقطه آسایش در مقابل نقطه چالش

درس پرسیدن و چالش «من می‌دانم که در چه چیزی خوب هستم و می‌دانم که [...]

تکلیف پژوهشی

پژوهش «مطالعات وسیع‌تر و جستجوی بیشتر در مورد یک موضوع شما را به درک جدیدی [...]

امتحان با شکلی دیگر

امتحان «شما شبیه هستید ولی همه چیز فرق می‌کند.» از شاگردان‌تان یک امتحان کوچک بگیرید [...]

سؤال پرسیدن هرمی

درس پرسیدن و چالش «آیا چیزی که بالا می‌رود، پایین برنمی‌گردد، بله»؟ سؤال پرسیدن عموماً [...]

درس‌پرسیدن با گلوله برفی

درس پرسیدن اغلب شاگردان ما پاسخ‌های سطحی می‌دهند؛ به این معنا که پاسخ سریع آن‌ها، [...]