پیتر وورلی Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: پیتر وورلی

انجمن پرسشگری

پرسشگری « با قدرت زیاد مسئولیت بزرگ به وجود می‌آید». (منسوب به افراد زیادی: از [...]

سؤالات باز، سؤالات بسته

نحوه پرسش سوال سؤالاتِ با پایان باز مثل “الف چیست؟”، اغلب برای بحث‌هایی که نیاز [...]

سؤالات آنی

پرسشگری در کلاس “گاهی، بهترین سؤالات، سؤالات برنامه ریزی نشده‌اند.” سؤالات آنی، سؤالاتی‌اند، که یکدفعه [...]

سوالات چند لایه

پرسشگری در کلاس سوالات چند لایه در واقع سؤالات دیگری را نیز در پشت خود [...]

سوالات فرضیه ای

پرسشگری در کلاس سؤالات فرضیه‌ای، بسته هستند؛ از نظر ساختار دستور زبان کاملاً بسته‌اند ولی [...]

سوال چیست؟

پرسشگری در کلاس “پرسش چیست؟” پرسش خوبی است؛ مقصود این است که “پرسش خوب” آنطور [...]

پرسشگری در کلاس

پرسشگری “سؤال پرسیدن نقطه‌ی مرکزی شناخت جهان است. این کار باید تبدیل به عادت شود.” [...]