آموزشی و تربیتی Archives - نشر پیله

در حال نمایش 5 نتیجه

قیمت اصلی 158000تومان بود.قیمت فعلی 142000تومان است.

آموزشی و تربیتی

درس پرسیدن و چالش

قیمت اصلی 136000تومان بود.قیمت فعلی 122000تومان است.

آموزشی و تربیتی

ذهن آگاهی در کلاس

قیمت اصلی 152000تومان بود.قیمت فعلی 137000تومان است.

آموزشی و تربیتی

روش مدیریت کلاس

قیمت اصلی 124000تومان بود.قیمت فعلی 116000تومان است.

آموزشی و تربیتی

مدیریت رفتاری

قیمت اصلی 149000تومان بود.قیمت فعلی 134000تومان است.