نشر پیله در 15 شهریور 1398 متولّد شد. مهدی سبحانی، مدیرمسئولِ این نشر، در ابتدای دهه‌ی هشتاد خورشیدی، با شروعِ کار در بازار نشر تا ابتدای دهه‌ی نود، مشغولِ شاگردی و کسبِ تجربه در این صنف بود که هنوز خود را شاگردِ بزرگانِ این صنف می‌داند.

این نشر، در 1392، با نام «خانه‌ی کتاب رایمند» که در حوزه‌ی پخش کتاب‌های عمومی فعالیت می‌کرد، به صورت مستقل وارد بازار نشر گردید، و در تاریخ 15 شهریور 1398 به نام نشر پیله در حوزه‌ی کتاب‌های «علوم انسانی و هنر» وارد عرصه‌ی تولید کتاب گردید.

مهدی سبحانی

مهدی سبحانی
مدیر مسئول نشر پیله

شیشه می در شب یلدا شکست

اردشیر شکوفه

اردشیر شکوفه
مدیر فروش

کتاب‌فروشی مقدس است

حسین اسدی

حسین اسدی
ادمین و پشتیبان وبسایت

علاقمند به وب و هندوانه

حمید محمودی

حمید محمودی
مدیر پخش

هدف زنذگی کردن است.

چاپخانه

حمید امینی
مدیر مجموعه لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی نقش آور

لیتوگرافی، چاپ و صحافی نقش‌آور

چاپخانه

آرش عطیمی
اپراتور لیتوگرافی نقش‌آور

دستگاه لیتوگرافی

چاپخانه نقش‌آور
مرکز چاپ کتاب های نشر پیله

کتاب های نشر پیله با دستگاه‌های به روز صنعت چاپ، تولید می گردد

صحافی نقش‌آور
مرکز صحافی کتاب‌های نشر پیله

کتاب‌های نشر پیله با بهترین کیفیت مقوا و جلد و امور صحافی به تولید می رسد.