نشر پیله در 15 شهریور 1398 متولّد شد. مهدی سبحانی، مدیرمسئولِ این نشر، در ابتدای دهه‌ی هشتاد خورشیدی، با شروعِ کار در بازار نشر تا ابتدای دهه‌ی نود، مشغولِ شاگردی و کسبِ تجربه در این صنف بود که هنوز خود را شاگردِ بزرگانِ این صنف می‌داند.

این نشر، در 1392، با نام «خانه‌ی کتاب رایمند» که در حوزه‌ی پخش کتاب‌های عمومی فعالیت می‌کرد، به صورت مستقل وارد بازار نشر گردید، و در تاریخ 15 شهریور 1398 به نام نشر پیله در حوزه‌ی کتاب‌های «علوم انسانی و هنر» وارد عرصه‌ی تولید کتاب گردید.

مهدی سبحانی

مهدی سبحانی
مدیر مسئول

شیشه می در شب یلدا شکست

اردشیر شکوفه

اردشیر شکوفه
مدیر فروش

کتاب‌فروشی مقدس است

حسین اسدی

حسین اسدی
ادمین و پشتیبان وبسایت

علاقمند به وب و هندوانه

حمید محمودی

حمید محمودی
مدیر پخش

هدف زنذگی کردن است.

یاشار موسی خانی

یاشار موسی خانی
مدیر فروش تهران

کتاب زندگی است

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.