جوردنکا زلاتانا Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: جوردنکا زلاتانا

ژنتیک کلاسیک و قوانین وراثت

دانش ژنتیک مطالعه نحوه‌ی وراثت است. از قدیم الایام، فیلسوفان و پرورش دهندگان گیاهان و [...]

رویکرد مولکولی

جنبه های زیست شناسی رویکرد مولکولی تقریباً تمام جنبه‌های زیست‌شناسی و همچنین علوم مرتبط مانند [...]

تنظیم رونویسی در باکتری های

باکتری های باکتری‌ها باید به تغییرات محیطی پاسخ دهند که اغلب شامل تغییرات در مواد [...]

علم ژنتیک

ژنتیک بیولوژی مولکولی دانشی بسیار فراتر از ساختار و بیوشیمی است. یک زیست‌شناس مولکولی واقعی [...]

پروتئین های کروی

نخستین ساختارهای بدست آمده از پروتئین‌های کروی راه حل نهایی در درجه اول به دلیل [...]

خاستگاه علم ژنتیک

علم ژنتیک منشأ علم ژنتیک معمولاً به گرگور مندل نسبت داده می‌شود که هزاران آزمایش [...]

ظهور زیست‌ شناسی مدرن

زیست شناسی مدرن به نظر می‌رسد همه علوم در تکامل خود از مرحله جمع‌آوری، سرهم‌بندی [...]

لئوناردو دواینچی و آناتومی

داوینچی زمانی که محققان می‌خواستند فراتر از موضوعات خاص الهیات گام بردارند، به آثاری چند [...]

زایش خودبه‌خودی

زایش اولین مفهوم، زایش خودبه‌خودی بود. زایش خودبه‌خودی اعتقاد دیرینه‌ای بود که تصور می‌کرد برخی [...]

تکامل زیست شناسی مولکولی

زیست شناسی در این کتاب، ظهور و شکوفایی زیست‌شناسی مولکولی را به تصویر خواهیم کشید. [...]