جامعه شناسی Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: جامعه شناسی

جهان پیشاسرمایه‌داریِ مارکس

در جهان پیشاسرمایه‌داریِ مارکس همه چیز به صورت جزیی و انضمامی باقی می‌ماند. مناسبات اجتماعی شخصی [...]

توسعه به مثابه نوسازی

در بطن ایده‌ی توسعه، این فرض اساسی وجود دارد که ساختارها و فرایندها در همه [...]

مقاله اسپیواک و بحث های معاصر

مقاله اسپیواک مستقیماً با اندیشه‌های فیلسوفان پساساختاری و تحقیق گروه مطالعات فرودستان درگیر است. روش‌های [...]

منتقدین هومی بابا

برخی منتقدان جهان‌شمولیت نظریه‌های مورد استفاده هومی بابا برای توسعه اندیشه‌های محوری او را زیر [...]

اندیشه دانشگاهی غربی

شرق‌شناسی ادوارد سعید می‌گوید اندیشه دانشگاهی غرب ارتباط پیچیده‌ای با نهادهای سیاسی دارد و این [...]

دریدا پدر وانوسازی نیست.

واژه «وانوسازی» عموماً با کار فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا مرتبط است که اغلب «پدر وانوسازی» [...]

دولت بوروکراتیک مدرن

وبر وجود یک «اقتصاد پولی پیشرفته» را”پیش‌شرط عادی وجود ثابت و دایمی ادارات بوروکراتیک ناب” [...]

روسپی بودن، نقطه‌ی مقابل خصوصی

قطع به یقین، هر آنچه که متکی به جلب اقبال عمومی باشد، دیر یا زود [...]

خداکشی و زرتشت نیچه

بیایید تا ببینیم زرتشتِ نیچه درباره خداکشی چه می‌گوید: «افسوس ای برادرانم، خدایی که من [...]

توسعه و علم سیاست

اهمیت سیاست برای توسعه نتوانسته است به اندازه کافی کاملاً مورد تأکید قرار گیرد. تاکنون [...]