عمومی Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: عمومی

نگاه مارکس به آسیا

مارکس و آسیا مارکس هنگامی که درباره «آسیا» می‌نویسد به شدت نگاه مدرنیستی دارد (و [...]

جامعه متمدن

جامعه و تمدن جامعۀ متمدن، جامعه‌ای است که خواهان کردار خوب است و بر اساس [...]

تفکر سیاسی ماکس وبر

اهمیت ماندگاری تفکر سیاسی ماکس وبر با بازنگری گذشته، به نظر می‌رسد ماکس وبر تجسم [...]

ویژگی‌های طرز فکر انگلیسی

طرز فکر انگلیسی شالودۀ انگلیسی‌ بودن  در محدودیّت بی‌اندازۀ خردورزی در نزد این مردمان، و [...]

اگزیستانسیالیسم و انسانیت

انسان بودن دشوار است که انسانیت خود را به عنوان واقعیت مقدم زندگی در نظر نگیریم. ما [...]

علم ژنتیک

ژنتیک بیولوژی مولکولی دانشی بسیار فراتر از ساختار و بیوشیمی است. یک زیست‌شناس مولکولی واقعی [...]

رهبران کاریزماتیک و نظریه های توطئه

نظریه های توطئه در شیوه رهبری کاریزماتیک باورهای توطئه وجود ندارند، چون تأثیر مثبت و [...]

چیزی بنام جامعه وجود ندارد

جامعه شناسی من با مفهوم امر اجتماعی به مثابه “جامعه” آغاز می‌کنم. وقتی نخست وزیر [...]

تخیل محض

تخیل تخیل محض، زمان که یکی از صورت­های شهود است را به عنوان ماده سازنده [...]

قدرت و دلسوزی

قدرت و تاسف راسل معتقد بود که کشمکش بین والدین و کودکان در درجه اول، [...]