انسان شناسی Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: انسان شناسی

انقلاب

نیچه با درخواست خود از ما، مبنی بر “چیره شدن” بر زندگی – آن گونه [...]

شخصیت و فردیت

شخصیت در تعریف راستین خود، خداگونه است. از دیگر سو، فردیت ای‌بسا مرکزگریزی یا خودسری [...]

آیا فرودست می تواند سخن بگوید؟

عنوان مقاله «آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟» اسپیواک تا حدودی گمراه‌کننده است. در حالی که [...]

تولید فیزیک مدرن ایرانی

زوج محمدرضاشاه و فرح پهلوی، در پروژه‌ای مشترک به‌سوی تولید فیزیک مدرن ایرانی با الگوهای مدرن غربی [...]

دین‌های عقلانی بزرگ

دین اخلاق پروتستانی که در سال‌های 1904 و 1905 نوشته شده دربردارنده آخرین آرای وبر [...]

جنبش روشنگری و پروتستانیسم

روشنگری تحولات مهمِ مذهب و الهیات که برای جنبش روشنگری بسیار حائز اهمیت بودند، در [...]

آلمان مذهبی در مقابل روشنگری

روشنگری آلمانی و مذهب در قرن هجدهم مسائل مذهبی البته با وجود نگرش‌های جدید به [...]

شرق شناسی چه می گوید؟

شرق شناسی ادوارد سعید شرق‌شناسی نقد (تحلیل) استعمار مدرن اروپایی است.  این کتاب استدلال می‌کند [...]

اراده معطوف به عقل

امید به عقل امید به عقل که تعیین‌کننده‌ی روشنگری است، اگر عملی نشود، یک اشتیاق [...]

جهان‌بینی جمهوری دموکراتیک آلمان

جهان‌بینی تعریف مورد تأیید جمهوری دموکراتیک آلمان از جهان‌بینی، روشنگر است: «تبیین نظام‌مند و کامل [...]