تاریخ Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: تاریخ

شخصیت و فردیت

شخصیت در تعریف راستین خود، خداگونه است. از دیگر سو، فردیت ای‌بسا مرکزگریزی یا خودسری [...]

اراده معطوف به عقل

امید به عقل که تعیین‌کننده‌ی روشنگری است، اگر عملی نشود، یک اشتیاق تهی باقی می‌ماند، [...]

کنترل جریان رسانه‌ها در آلمان شرقی

در بلوک سوسیالیستی رادیو و تلویزیون آلمان شرقی با چالش‌های منحصربه‌فردی روبرو بود. کنترل جریان رسانه‌های [...]

ماکس وبر واقع گرا

هیچ‌کس واقع­‌گراتر از ماکس وبر نبود. اما او میان واقعیتی که گریزناپذیر است و واقعیتی [...]

محدودیت های اسپیواک

اگرچه اکثر نمونه‌های اسپیواک در «آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟» از فرهنگ هندی گرفته شده‌اند، [...]

 بررسی اندیشه ها

مهم‌ترین اندیشه ثانویه ادوارد سعید این بود که نشان دهد چگونه کلیشه‌های شرق‌شناسانه رایج همیشه [...]

لارس لودیکه

متولد سال 1977 از تاریخ‌نگاران پرکار آلمانی به شمار می‌رود که آثار متعددی را در [...]

دکتر استیون فی ویلیان هایدون

دارای مدرک دکترای مطالعات اسپانیایی از کالج دانشگاهی لندن است. تحقیقات او بر ایده‌های فرهنگ [...]

وانوسازیدنِ وانوسازی

همه می‌دانیم که وانوسازی چه چیز نیست، با چه چیزی نباید اشتباه گرفته شود، یا [...]

فرهنگ

فرهنگِ دستِ مسلح، آهنگ شتابی چنان پُرتوان داشته که تمام جنس بشر را تحت کنترل [...]