مذهب Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: مذهب

حرکت رو به جلو با سوال پرسیدن

سوال پرسیدن این تا حدی درست است، آن را اشتباه نگیرید؛ آن را تصحیح کنید!» [...]

باور چیست؟

باور و عقیده باور یک عقیده ثابت‌نشده در مورد یک واقعیت است. باور با واقعیت [...]

جنسیت خدا

جنسیت خدا در دین یهودیت و مسیحیت همواره مسئله‌ی جنسیت خدا در ادیان یکی از [...]

سوفیا و الهیات فمینیستی

سوفیا نخستین مطلب قابل توجه در سیر تحول حکمت مونث الهی در دو دین یهودیت [...]

قدرت پادشاه

پادشاه به عنوان قدرت فائقه پادشاه به‌عنوان قدرت فائقه سرزمین حق داشت در مسائل کلیسایی [...]

انسان حیوانی و ملحق شدن انسان جدید به کلیسا

انسان حیوانی مقام والای غسل تعمید و تأثیرات آن بر جامعه دوره گذار خیلی بیش [...]

حقوق برابر همه انسان ها

حقوق برابر همه انسان‌ها باید از حقوقی برابر برخوردار باشند. اگر مجاز است که فردی [...]

ملاقات آرنت و هایدگر

آرنت و هایدگر این ایده که ملاقات پس از جنگ آرنت با هایدگر در سال 1950 [...]

رویای فیلسوف شاه

فیلسوف شاه انسان تنها برای خود رویا در سر نمی‌پروراند. رویاهای جمعی نیز برای انسان [...]

معرفی کتاب روپرت اسپایرا

روبرت اسپایرا این کتاب شعر ثمرة اندیشة وحدت­گرای روپرت اسپایرا است که در مقدمة کتاب [...]