فلسفه Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: فلسفه

حقوق احزاب اقلیت

در نظم اساسی می‌توان به احزاب اقلیت حقوقی داد که اکثریت را مجبور یا تشویق [...]

انقلاب

نیچه با درخواست خود از ما، مبنی بر “چیره شدن” بر زندگی – آن گونه [...]

شخصیت و فردیت

شخصیت در تعریف راستین خود، خداگونه است. از دیگر سو، فردیت ای‌بسا مرکزگریزی یا خودسری [...]

سیستم یا رژیم

از یک نقطه‌نظر گسترده، مفهوم «حکومت» گسترده‌تر از «دولت» است. اصطلاح دولت به طور متداول [...]

اراده معطوف به عقل

امید به عقل که تعیین‌کننده‌ی روشنگری است، اگر عملی نشود، یک اشتیاق تهی باقی می‌ماند، [...]

کنترل جریان رسانه‌ها در آلمان شرقی

در بلوک سوسیالیستی رادیو و تلویزیون آلمان شرقی با چالش‌های منحصربه‌فردی روبرو بود. کنترل جریان رسانه‌های [...]

ماکس وبر واقع گرا

هیچ‌کس واقع­‌گراتر از ماکس وبر نبود. اما او میان واقعیتی که گریزناپذیر است و واقعیتی [...]

محدودیت های اسپیواک

اگرچه اکثر نمونه‌های اسپیواک در «آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟» از فرهنگ هندی گرفته شده‌اند، [...]

 بررسی اندیشه ها

مهم‌ترین اندیشه ثانویه ادوارد سعید این بود که نشان دهد چگونه کلیشه‌های شرق‌شناسانه رایج همیشه [...]

وانوسازیدنِ وانوسازی

همه می‌دانیم که وانوسازی چه چیز نیست، با چه چیزی نباید اشتباه گرفته شود، یا [...]