تاریخ هنر Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: تاریخ هنر

عکاسی فتوژنیک مصیبت است

بیشترین مقالات موجود در بازار پوشش فجایع، و میز ویراستارها مملو از عکس‌های دلخراش­ است. [...]

رسانه و هنر

از آغاز تمدن بشری تا قرن نوزدهم تمام ابزارهای بیانی و ارتباطی انسان محدود به [...]

کتاب زمینه هنرشناسی کتاب سال شد

آثار برگزیده و شایسته تقدیر چهل‌ویکمین جایزه کتاب سال و سی‌ویکمین جایزه جهانی کتاب سال [...]

رسولان مدرنیسم

مدرنیته رسولان مدرنیسم معمولاً با فهرست کردن دستاوردهای مدرنیته، پاسخ خود را صورت‌بندی می‌کنند، اما [...]

اساسی ترین نقش صنعت سینمای شوروی

سینمای کمونیستی شوروی توانایی حزب در تعیین دقیق و کامل موضوع و محتوای فیلم‌هایی که [...]

انحطاط غرب

غرب کتاب پیش رو اثر دیگری درباره‌ی انحطاط غرب است. دو نکته در میان آثار [...]

دوران تاریک سینمای شوروی

سینمای شوروی به رأی اغلب صاحب‌نظران و سینما پژوهان، دوران زمامداری ژوزف استالین (نیمه دهه‌ی [...]

روانشناسی هنر

نگاهی به پیشینه روانشناسی هنر روان‌شناسی هنر، در رویکرد رایج، به استفاده ار نظریه‌های روان‌شناسی [...]

از سینمای صامت به سینمای ناطق

سینمای شوروی دغدغه‌ی اصلی سینمای شوروی در سال‌های 1930-1929 انتقال و گذار از سینمای صامت [...]

اهداف سیاسی سینمای شوروی

سیاست و سینما هرچند که سینمای شوروی بیش از هر چیز یک رسانه سیاسی و [...]

2 Comments