فمینیسم Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: فمینیسم

برنامه‌ریزی موضوعی در سینمای شوروی

سینمای شوروی برنامه‌ریزی موضوعی در دهه‌ی 1920 بسان یکی از ابزارهای اصلی کنترل و نظرات [...]

رضا شاه و حذف علما

روی کار آمدن پهلوی اول روی‌کارآمدن رضاشاه، تحقق ایدۀ ایجاد دولت مرکزی مقتدر بود که [...]

زیبایی شناسی و مدرنیسم

زیبایی‌شناسی پسامدرنیسم در برابر مدرنیسم در یک چشم انداز کلی می‌توان گفت که پیدایش زیبایی‌شناسی [...]

فمینیسم دینی

دین بی شک زنان به طور تقریبی نیمی از جمعیت جهان را در طول تاریخ [...]

جسمانیت زنانه

جسم زن پیش از پرداختن به بحث تجارب زنانه، ضروری است موضوع جسمانیت زنانه در [...]

انکار امر مقدس

امر مقدس به نظرم، موج دوم سکولاریسم شامل اقدام برای خلاصی از جهان امور مقدس، [...]

تاریخ نگار جمهوری وایمار

جمهوری وایمار آرتور روزنبرگ اولین تاریخ‌نگار جمهوری وایمار، انقلاب نوامبر سال 1918 در آلمان را [...]

زن در یهودیت

تجسم زنانه در دین یهود باور به شخصیت زنانه‌ی الهی در دین یهود دارای سابقه‌ی [...]

مدیران سینما و سانسور

سینما و سانسور این کتاب، اهمیت و اعتبار مؤلفه‌های تفاسیر تاریخی متمایل به رویکردهای سنتی [...]

نگاه مرد سالارانه در سنت یهودی

نگاه مردسالارانه با وجود نمادها و کارکردهای زنانه در کتاب مقدس، همواره تفاسیر مردانه از [...]