فمینیسم Archives - نشر پیله

آرشیو دسته بندی: فمینیسم

مریم مجدلیه، تورانداز مورد اعتماد عیسی مسیح

عیسی از مریم خواست با پیامبری‌اش، دست یتیمان سرگردان را بگیرد. ممکن است ابتدا به [...]

جهان‌بینی جمهوری دموکراتیک آلمان

جهان‌بینی تعریف مورد تأیید جمهوری دموکراتیک آلمان از جهان‌بینی، روشنگر است: «تبیین نظام‌مند و کامل [...]

اساسی ترین نقش صنعت سینمای شوروی

سینمای کمونیستی شوروی توانایی حزب در تعیین دقیق و کامل موضوع و محتوای فیلم‌هایی که [...]

انحطاط غرب

غرب کتاب پیش رو اثر دیگری درباره‌ی انحطاط غرب است. دو نکته در میان آثار [...]

شمعون مغ

اسطوره سوفیا نخستین رد پای شخصیت سوفیا در تاریخ مسیحیت را باید در آرای شمعون [...]

برنامه‌ریزی موضوعی در سینمای شوروی

سینمای شوروی برنامه‌ریزی موضوعی در دهه‌ی 1920 بسان یکی از ابزارهای اصلی کنترل و نظرات [...]

رضا شاه و حذف علما

روی کار آمدن پهلوی اول روی‌کارآمدن رضاشاه، تحقق ایدۀ ایجاد دولت مرکزی مقتدر بود که [...]

زیبایی شناسی و مدرنیسم

زیبایی‌شناسی پسامدرنیسم در برابر مدرنیسم در یک چشم انداز کلی می‌توان گفت که پیدایش زیبایی‌شناسی [...]

فمینیسم دینی

دین بی شک زنان به طور تقریبی نیمی از جمعیت جهان را در طول تاریخ [...]

جسمانیت زنانه

جسم زن پیش از پرداختن به بحث تجارب زنانه، ضروری است موضوع جسمانیت زنانه در [...]