مالی پاتر Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: مالی پاتر

لحظه‌های خاص!

مدیریت رفتاری «در لحظه‌های ناب و خاص، جایزه دادن، بسیار خوب است.» معلمان برای به [...]

شکوفایی عزت نفس

مدیریت رفتاری «عزّت‌نفس، اعتمادی است که به ارزش‌ها و توانایی‌های خودمان داریم. افراد با عزّت‌نفس [...]

به چیزهای بی‌اهمیت، توجه کنید

مدیریت رفتاری «رفتارهای منفی، سبب جلب توجه ما می‌شود و غالباً فراموش می‌کنیم آن دانش‌آموزان [...]

تشویق فردی

مدیریت رفتاری «داستان بی‌نظیری است. از اینکه با ایده‌های غیر‌منتظره داستان تعریف می‌کنی، لذت می­­برم. [...]

مدیریت رفتاری در مدرسه

مدیریت رفتاری بر روی معلم‌ها بخاطر برنامه‌ریزی درسی، آموزشِ درست و نظم‌دهی، و کوهی از [...]