انسانْ دارای جهان‌بینی است؛ پس روح سوداگر انسان و جنگ - نشر پیله

انسان و جنگ

کتاب سوداگران و قهرمانان
Rate this post

روح سوداگرانه انسان

انسانْ دارای جهان‌بینی است؛ پس روح سوداگر و روح قهرمانی در ملّت همزیستی دارند. امّا من تأکید می‌کنم که جنگِ ملّت‌ها ناشی از جهان‌بینی‌های ایشان است؛ و بدین اعتبار، معتقدم که سوداگران و قهرمانان در جنگ در برابر یکدیگر هماوردی می‌کنند. نتیجتاً ما باید تمامیّتِ ملّت‌ها را در این و آن معنا توصیف کنیم.

تحقّق این مهم، از رهگذر تلاش برای فهمِ روح ملّت، جوهره و ماهیّتِ آن میسّر می‌شود. این “روحِ ملّی” و”جوهرۀ ملّی”، چه  به‌طور فلسفی و چه به‌طور کاملاً تجربی بَرداشت شود، در هر صورت، مقوله‌ای‌ست که نمی‌توان منکر موجودیّتِ آن شد؛ ….

و در عین‌حالْ برخوردار از موجودیّت مستقلی‌ست که ورایِ تمامی فرد فردِ اعضای ملّت قرار دارد؛ زیرا چنین موجودیّتی، حتّی اگر تمامِ انسان‌ها جان ببازند، همچنان استوار باقی می‌ماند؛ و استقلال خویش را تا اندازه‌ای می‌تواند در مقابل فرد فرد انسان‌هایِ زندهْ حفظ کند.

این روحِ ملّی از رهگذر دهانِ هزاران‌هزار و چهرۀ ‌نمایان ملّت، و همچنین از رهگذر فلسفه و هنر، دولت و سیاست، و آداب و رسوم و سنن سخن می‌گوید (و باید در هر ملّتی متفاوت تلقّی شود).

به این ترتیب، ملّت‌ها، به ملّت‌های سوداگر و ملّت‌های قهرمان متمایز می‌شوند؛ و بدین‌سان جهان‌بینی‌های سوداگر و قهرمان در این جنگ، در نبرد تفوّق یاقتن بر یکدیگر شرکت می‌جویند. مع‌هذا حامیان این دو ملّت، همان نمایندگان تعارضات واضح و مُبرهن میان انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها می‌باشند.

این تعارضات در جنگ انگلیس و آلمان، و جنگ جهانی 1914، به‌منزلۀ عمیق‌ترین اهمّیّت جهانی و تاریخی مطرح‌اند. امّا پرسش مهمْ برای بشریّت که توجّه ما را برانگیحته، این نیست که چه کسی باید بر دریاها مسلّط شود؛ بلکه مقوله‌ای به مراتب حائز اهمّیّتِ‌تر و دربرگیرندۀ تمامی بشریّت است. این پرسشْ آن است که کدام روح، روح سوداگر یا روح قهرمان، قوی‌تر است؟

برگرفته از کتاب سوداگران و قهرمانان

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *