جان لاک Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: جان لاک

اصول عملی دین

اصول دین گرچه اصول نظری دین ربطی به قوانین مدنی ندارد، وضعیت اصول عملی دین [...]

حقوق برابر همه انسان ها

حقوق برابر همه انسان‌ها باید از حقوقی برابر برخوردار باشند. اگر مجاز است که فردی [...]

کلیسا چیست

کلیسا اکنون این سوال را در نظر بگیریم که کلیسا چیست؟ به نظر من کلیسا [...]

پاسداران حقیقت دین

پاسداری از دین پاسداران حقیقتِ دین، این مبارزان با خطا که تحمل تفرقه را ندارند، [...]

وجدان

حاکم و، وجدان شما می‌پرسید: «اگر یکی از فرمان‌های حاکم با وجدان برخی اشخاص مغایر [...]

اجتماعات مذهبی

جمع های مذهبی باید درباره اجتماعاتی صحبت کنیم که طبق تصور رایج معمولاً بستری برای [...]

تفرقه چیست

تفرقه از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه برمی‌آید که رفض شکافی است که بین انسان‌هایی [...]

از تجربه‌گرایی و شوق مندی به روانشناسی گری و اثبات‌گرایی

جان لاک و عصر روشنگری بر روی عرشه همان کشتی که ویلیام سوم در سال [...]

حاکم مدنی و ملت

حاکم مدنی در نگاه من، ملت یعنی اجتماعی از انسان‌ها که با هدف حفظ و [...]

حدود رواداری بین یک کلیسا و اعضایش

حدود رواداری هیچ کلیسایی ناچار نیست از روی اصل رواداری، کسی را که بعد از [...]