جان لاک Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: جان لاک

جدایی کلیسا از جامعه مدنی

زیرا کلیسا از جامعه مدنی، کاملاً مجزا است و حدود هر یک از این دو، [...]

بت پرستی

می‌گویی «اگر یک کلیسا به بت‌پرستی روی بیاورد چه؟ آیا حاکم باید با چنین چیزی [...]

مذهب به پشتوانه زور

مذهب تو می‌گویی «اگر هیچ زوری پشت قوانین مذهبی نباشد چه چیزی می‌تواند اجرای آن‌ها [...]

دورویـی متعصبیـن

متعصبین دوست گرامی من از من پرسیده‌اید که درباره‌ی رواداری متقابل مسیحیانی که مذاهب متفاوت [...]

اصول عملی دین

اصول دین گرچه اصول نظری دین ربطی به قوانین مدنی ندارد، وضعیت اصول عملی دین [...]

حقوق برابر همه انسان ها

حقوق برابر همه انسان‌ها باید از حقوقی برابر برخوردار باشند. اگر مجاز است که فردی [...]

کلیسا چیست

کلیسا اکنون این سوال را در نظر بگیریم که کلیسا چیست؟ به نظر من کلیسا [...]

پاسداران حقیقت دین

پاسداری از دین پاسداران حقیقتِ دین، این مبارزان با خطا که تحمل تفرقه را ندارند، [...]

وجدان

حاکم و، وجدان شما می‌پرسید: «اگر یکی از فرمان‌های حاکم با وجدان برخی اشخاص مغایر [...]

اجتماعات مذهبی

جمع های مذهبی باید درباره اجتماعاتی صحبت کنیم که طبق تصور رایج معمولاً بستری برای [...]