سحر بحراني Archives - نشر پیله

آرشیو برچسب های: سحر بحراني

لباس در پادشاهی کهن

لباس در مصر ردای رامسس همان ردای سفید و نیمه‌نازک معمول و از جنس پارچه‌ی [...]

لباس ایرانیان باستان

لباس های باستانی همانگونه که می‌دانیم، امپراتوری کوتاه‌مدت مادها پیش از پارس‌ها وجود داشت و [...]

لباس در پادشاهی کهن

پادشاهی کهن لباس‌های بسیار ساده‌ی پادشاهی کهن از دامن مردانه با بلندی‌های مختلف برای مردان [...]

سبک لباس ساسانیان

ساسانیان اکنون به‌سراغ سومین سبک از لباس ایرانیان، یعنی جامه‌هایی رایج در دوران سلسله‌ی ساسانیان [...]

سبک لباس سومریان

نوع لباس سومریان این تمدن حتی در هزاره‌ی سوم هم تمدنی کهن محسوب می‌شد، اما [...]